ZU-L-HIDŽDŽE

Vrijednosti i značaj mjeseca Zul-Hidždžeta

Kaže Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu: “Tako mi zore i deset noći…” {sura El-Fedžr 1-2} Allah dž.š se kune zorom, tj. svitanjem, a posebno se misli na zoru prvog dana Kurban-Bajrama, kao što se navodi u tefisru Ibn Kesira.

Zatim, i deset noći….tj. misli se na prvih deset noći i dana mjeseca Zul-Hidždžeta, Allah se zaklinje ovim noćima kako bi ukazao vjernicima na vrijednost ovih noći u odnosu na druge noći.

Bilježi Buharija r.a.u Sahihu, Davud i Tirmizi u Sunenima od Abdullaha ibn Abbasa r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu dž.š od ovih 10 dana”. Pa su upitali: “O Allahov Poslaniče, ni borba na Allahovom putu???” Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji iziđe u borbu dajući sebe i svoj imetak i vrati se bez ičega!“

Imam Ahmed bilježi od Abdullaha ibn Omera r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema većih niti dražih dana Allahu za činjenje dobrih dijela od ovih dana, zato izgovarajte tehlil [la ilahe illallah],tekbir [allahu ekber] tahmid [elhamdulillah]”.

Navodi se od Aiše r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema nijednog dana u kome Allah dž.š oslobodi više robova od vatre od dana Arefata. Allah dž.š se primakne, a zatim se pohvali s njima, tj. svojim robovima, pred Svojim melecima, govoreći: ‘Šta su ovi tražili???’, a u drugoj predaji postoji nastavak gdje se kaže: ‘Budite svjedoci, meleci Moji, da Sam im oprostio!!!’” [Muslim, En-Nesai]

Prenosi se od Ibn Abbasa r.a. da je poslanik a.s. rekao:

“Dan u kome je oprošteno Ademu a.s. jeste prvi dan Zul-Hidždžeta, ko bude postio taj dan, biće mu oprošteni svi grijesi.

Drugog dana Zul-Hidždžeta Allah dž.š. je primio dovu Junusa a.s. i izbavio ga iz utrobe kita, pa ko bude postio taj dan, kao da je činio ibadet čitavu godinu.

Treći dan Zul-Hidždžeta je dan u kome je primljena dova Zekerijjaha a.s. i ko bude postio taj dan, biće mu primljena dova.

Četvrti dan je dan u kome se rodio Isa a.s. i ko ga provede posteći, Allah će otklonuti od njega svaki očaj, siromaštvo i na Sudnjem danu će biti s onim koje je Allah obradovao.

Peti dan je dan u kome se rodio Musa a.s. i ko ga provede posteći biće spašen od licemjerstva i kazne u Kaburu.

Šesti dan je dan u kome je Allah dž.š. podario svom Poslaniku svako dobro[hajr] i ko ga provede posteći Allah će se smilovati na njega i spasiće ga svake kazne poslije njega.

Sedmi dan je dan u kome se zatvaraju vrata Džehennema i ne otvaraju se sve dok ne prođe 10 dana Zul-Hidždžeta, pa ko bude postio taj dan, Allah dž.š. će mu zatvoriti trideset vrata svake poteškoće i otvoriće mu vrata olakšice.

Osmi dan je dan koji se zove Jevmu-tervije, ko ga bude postio biće mu data velika nagrada, tj. biće obilato nagrađen nagradom čiju vrijednost niko drugi ne zna osim Allaha dž.š.

Deveti dan je dan koji se zove Jevmu-Arefe,tj. dan Arefata, pa ko ga bude postio biće mu to keffaret (iskupljenje) za prošlu godinu i godinu koja dolazi, nastupajuću. To je Dan u kojem je objavljeno: “Danas sam vam vjeru vašu usavršio, i blagodat Svoju prema vama Upotpunio, i Zadovoljan sam da vam Islam bude Vjera”.

I deseti dan je Jevmul-Adha, pa ko zakolje u njemu kurban, tj. prinese kurban, s prvom kapi krvlju koja potekne brišu se grijesi njemu i njegovoj porodici. A ko nahrani vjernika ili udijeli sadaku u tom danu Allah će ga proživjeti na Sudnjem danu bezbjednog, sigurnog i biće mu mizan, tj. vaga njegovih djela teža od Brda Uhud.”

Neki od preporučenih ibadeta tokom ovih dana:

Među dobrim djelima koje trebamo raditi jest post, jer uzvišeni Allah kaže u hadisi-kudsijji: “Sva djela sina Ademovog pripadaju njemu, osim posta, koji je Moj i ja za njega nagrađujem!!!”

Noćni namaz [kijamul-lejl]. Poslanik a.s. je rekao da je dobrovoljni post u ovim danima ravan dobrovoljnom postu jedne godine, a dobrovoljni namaz u svakoj njegovoj noći ravan je dobrovoljnom namazu u noći Lejletul-Kadr. [Tirmizi]

Učenje Kur’ana, posebno u ovim danima, jer jedan harf-deset sevapa, znači njihovo učenje, proučavanje, razmišljanje.

Činjenje mnogo sedžde, jer Poslanik a.s. kaže: “Čini puno sedždu, jer nećeš učiniti ni jednu sedždu Allahu, a da te On neće uzdići na veću deredžu i Izbrisati ti jedan grijeh.”

Izgovaranje što više tehlila-la ilahe illaallah, tekbira-allahu ekber, tahmida-elhamdulillah.

Pokajanje -tevba, mada pokajanje treba činiti stalno, trebamo iskoristiti ove mubarek dane kako bi još više činili tevbu i okrenuli svoja srca ka ibadetu inšallah.

Sadaka, pomoći nekog u nevolji, a posebno u danima hadždža, zavrijeđuje posebnu nagradu kod Allaha dž.š.

Arefat deveti dan Zul-Hidždžeta, strogo je preporučen post tog dana, za one koji su kod svoje kuće [tj.one koji ne obavljaju Hadždž], jer je to najvažniji dan cijele godine. Poslanik a.s. je rekao da post na Dana Arefata briše grijehe i protekle i nastupajuće godine. [Muslim]

Deseti Dan je dan Bajrama i zabranjeno ga je postiti.

Pa ako možemo zašto da se ne potrudimo i iskoristimo ove dane u postu i ibadetu, ili bar jedan od ovih dana, ako ne sve. Ne dozvolimo da nam prođu ovi dani i blagodat koju nam je Allah dž.š. svima podario i ponudio. Nikada ne mislite da ste uradili dovoljno dobra!!!

Rabbena tekabbel minna Inneke Entes-Semi’ul-Aliim!

Gospodaru, primi od nas, jer Ti sve čuješ i znaš!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *