ZNAČENJE ALLAHOVOG LIJEPOG IMENA EL – MALIK (VLADAR) Plodovi Imena O KOJIMA TREBAMO RAZMIŠLJATI

EL-MÂLIK, EL-MELIK I EL-MELÎK (ISTINSKI VLADAR)

• Broj spominjanja u Kur’anu El-Mâlik – 2 puta El-Melik – 5 puta El-Melîk – 1 put

• Značenje imena El-Mâlik – Istinski Vlasnik svega što postoji.

El-Melik – Potpuni Vladar i upravitelj svime što je u Njegovom vlasništvu.

El-Melîk – Svemogući Vladar i potpuni izvršilac naredbi u svojoj vlasti kojom On jedini upravlja

. • Plodovi imena

1. Svu vlast pripiši samo Allahu. (Znaj da svaki onaj koji nešto posjeduje, posjeduje to uz Allahovo posjedovanje i toga i njega samog. Stvorenja ne posjeduju ništa ! Niko mimo Njega ne posjeduje koliko zrno gorušice. Sve nâs ima u posjedu i niko od nâs ne može izmaći Njegovoj odredbi tj. On jedini ima vlast da uređuje naše živote kako On hoće.)

2. Znaj da je Allahova vlast prožeta potpunom milošću, jer je On čist od nasilja i bilo kakve nepravde. On nije tiranin, ne sprovodi nepravdu i ne čini nasilje. Svoju milost ukazuje svima na određeni način, shodno svojoj mudrosti. (Pa budi i ti milostiv i dobročinitelj prema onima koji su u tvojoj vlasti na određeni period, nemoj biti tiranin, grub i žestok.)

3. Znaj da Allah daje vlast kome hoće i uzima je od koga hoće, uzdiže koga hoće i ponižava koga hoće. Ljudima daje određenu vlast samo na određeno vrijeme. (Pa nemoj se oholit i ponijet u vlasti nad nekim i nad nečim, koju ti je Allah dao na određeno vrijeme samo kao ispit – kao muž i otac nad porodicom, kao gazda na poslu nad radnicima, kao imam nad džematlijama …)

4. Znaj da je Allah Onaj koji posjeduje riznice nebesa i Zemlje. U Njegovoj je ruci svaki hajr, On opskrbljuje koga hoće i kako i koliko hoće, On posjeduje život i smrt, proživljenje, korist i štetu.

Njemu se sve vraća. Sve što je na nebu i na Zemlji u Njegovom je posjedu i o Njemu ovisno, Njemu podređeno. On je neovisan o bilo čemu, a sve drugo je o Njemu ovisno. (Pa onda samo Njega moli, samo od Njega očekuj, samo se Njemu nadaj, samo se Njemu jadaj i samo Njemu pokloni svoju potpunu ljubav.)

5. Znaj da samo Allah, subhanehu ve te’ala, ima apsolutnu vlast u propisivanju i određivanju propisa i zakona tj. da naređuje, zabranjuje, nagrađuje i kažnjava, pa samim tim, onda i potpuna pokornost pripada samo Njemu. Nema pokornosti nikome, ako je izvan granica pokornosti Allahu. (Pa odazovi se Allahu sa pokornošću i neka ti Njegov hatar bude najpreči !)

6. Znaj da je Allah jedini istinski Vlasnik i Vladar Sudnjeg dana. Na Sudnjem danu vlast će pripadati samo Allahu Jedinom. Njegovu vlast tada neće umanjiti niko od dunjalučkih vladara i oholnika.

Niko neće moći prozboriti dok mu Allah ne dozvoli. Niko neće moći da se zauzima ni za koga, sve dok Allah ne bude zadovoljan sa onim za koga se želi zauzimati. Na Sudnjem danu, Allah će smotati Zemlju u Svojoj ljevici, a nebo u Svojoj desnici, pa će ih protresti i reći: “Ja sam Vladar ! Gdje su zemaljski vladari ? Gdje su silnici i oholnici?” (Pa moli Ga da ti podari svako dobro i da te sačuva svakog zla, i na dunjaluku i na Ahiretu.)

 

NAJBOLJA SADAKA JE SADAKA U RAMAZANU  – UDJELITE SADAKU ZA IZGRADNJU NAŠE PRVE DŽAMIJE PREKO FORME ISPOD (Možete je prevesti na bosanki klikom u lijevom uglu sajta)

 

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *