ZAŠTO trebamo IZDVOJITI SADEKATU – L- FITRA i ZAŠTO to RADIMO, i da LI TO MOŽEMO DATI kome MI ŽELIMO? Odgovor na pitanje

Završna lekcija 14

Koja je svrha izdvajanja sadekatu-l-fitra i da li je svako slobodan izdvojiti visinu po svojoj procjeni i udijeliti kome on želi?

Sadekatu-l-fitr je davanje koje se veže za mjesec Ramazan, konkretno njegov kraj. Utemeljeno je na sunnetu Allahovog Poslanika, koji ga je propisao za sve muslimane, bez obzira na njihovu starosnu dob, a izdvaja ga staratelj porodice za sebe i sve one koje je dužan izdržavati.

Njegova svrha je čišćenje posta kako bi se čist uzdigao ka Uzvišenom Allahu i bio primljen. Visina ovog davanja u našem vremenu se određuje na osnovu jednodnevne ishrane čovjeka, što je izvorno u sunnetu Poslanika a.s. i intencija ovog propisa, a ubira se, shodno brojnim fetvama vrhovnih vjerskih autoriteta, reisu-l-ulema i muftija, kao i zekat, od strane nadležnih organa Islamske zajednice i slijeva u Bejtu-l-mal, nakon čega se dijeli prema procjeni i potrebama na terenu.

Od korisnika zekata i sadekatu-l-fitra su: islamske odgojno-obrazovne ustanove koje rade na uzdizanju vjere islama i njenog svjetla, u kojima se obrazuju djeca i budući kadrovi Islamske zajednice, od Medrese, Mekteba, Islamskog fakulteta, kao što se iz tih sredstava značajan dio izdvaja posredstvom Centra za humanitarni rad Hajrat kao pomoć siromašnima, kroz vakufske kuhinje, pomoć u izgradnji kuća, liječenje bolesnih, stipendiranje učenika i studenata itd.

Shodno prethodno rečenom, a imajući u vidu koristi od organiziranog ubiranja i štetu od „razlijevanja“ sredstava i „razbijanja“ ove akcije, smatram, a to je ranijih godina potvrđeno fetvama reisu-l-uleme i muftije, da je štetno za zajednicu, a samim tim i zabranjeno vaninstitucionalno djelovanje, bilo da je riječ o samoinicijativnom, proizvoljnom izdvajanju i dijeljenju, ili nelegalnom paralelnom ubiranju.

Fetva-i-emin.

NAJBOLJA SADAKA JE SADAKA U RAMAZANU  – UDJELITE SADAKU ZA IZGRADNJU NAŠE PRVE DŽAMIJE PREKO FORME ISPOD (Možete je prevesti na bosanki klikom u lijevom uglu sajta)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *