Voli samo radi Allaha

Voli samo radi Allaha

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

 

Sva zahvala pripada samo Allahu, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu čestitu porodicu, sve njegove drugove Ashabe i sve dobre vjernike do Dana konačnog suda!

 

Cijenjeni brate i cijenjena sestro, Allah vam podario uspjeh na oba Svijeta!

 

Čovjek je stvoren kao socijalno biće, ima potrebu za komunikacijom, za nekim s kim će podijeliti svoj teret, tugu, radost, ideju, viziju, svoj uspjeh, želi da ima prijatelje koje voli i koji ga vole, s kojima se druži i osjeća sigurno. Nešto najljepše jeste lijepo društvo u kojem se čovjek osjeća prijatno uz vjernost prijatelja koji će ga dobronamjerno savjetovati.

 

Ako je ta veza i ljubav samo radi neke dunjalučke koristi, nerijetko nestankom te koristi takva veza nestaje, izblijedi, ili preraste u mržnju i svađu.

 

Međutim, ako ta ljubav i veza bude isključivo radi Allaha, dž.š., takva veza će biti neraskidiva, toliko jaka da je ni jedan vjetar neće moći srušiti, necjepiva na Dunjaluku, vječna na Ahiretu.

 

Zamislite samo, to prijateljstvo se nastavlja u Džennetu, Allahu ekber, vječne besjede i prijatna sijela, dok vas obilaze sluge poput biserja i uslužuju vam raznovrsno džennetsko voće!

 

Kao potvrdu tome pročitajte Allahove riječi:

 

“ Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.” (Ez-Zuhruf, 67.)

 

“oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani u njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište!” (El-Furkan, 75-76)

 

Onaj ko svoje drugove i društvo bude volio isključivo u Allahovo ime, zaslužit će Allahovo zadovoljstvo na Sudnjem danu i bit će jedan od onih koje će Allah zakloniti u Svome hladu na dan kada drugog hlada ne bude bilo:

 

Allahov Poslanik, alejhiselam, je kazao:

 

 „Doista će Allah, na Sudnjem danu, reći: ‘Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime? Danas će biti u Mome hladu kada drugog hlada ne bude bilo.’“ (Muslim, br. 2566.)

 

– U Moje ime, tj. zbog pokornosti prema Allahu, a ne radi dunjalučkih interesa. Voliš osobu shodno njegovoj pokornosti Allahu. Dobro, sad će neko postaviti pitanje, a kako znam koliko je ta osoba pokorna Allahu?

 

Pitanje je vrlo interesantno, a odgovor jednostavan.

 

Koliko budete pokorno sljedili sunnet Allahovog poslanika alejhiselam, tolika će biti vaša pokornost Allahu, odnosno potvrda vaše ljubavi prema Allahu.

 

Tvrditi da Volite Allaha i da ste mu pokorni bez sljeđenja Sunneta Njegovog poslanika, je nezamislivo i kontradiktorno, pročitajte pažljivo sljedeći ajet:

 

“Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!” – a Allah prašta i samilostan je.” (Ali Imran, 31)

 

Muaz ibn Džebel, r.a., veli da je čuo Allahovog Poslanika, alejhiselam, kada je kazao:

 

Uzvišeni Allah je rekao: ‘Moja je ljubav obavezna onima koji se vole radi Mene, koji se druže radi Mene i koji se posjećuju radi Mene.’“(Malik u El-Muvatta’u, 2/954.)

 

Ovo je najveća čast i poklon koji mogu dobiti svi koji se vole u Njegovo ime, koji se druže da bi zaslužili Njegovo zadovoljstvo i koji se posjećuju kako bi učvrstili bratsku vezu i iskrenu ljubav u Njegovo ime.

 

Ebu Hurejre, r.a., veli da je Allahov Poslanik, alejhiselam, rekao:

 

„Sedmericu će Allah zakloniti u Svome hladu na dan kada drugog hlada neće biti…“, pa je između ostalih spomenuo : „… i dva čovjeka koji se zavole u ima Allaha, druže se i raziđu u Njegovo ime.“ (El-Buhari, br. 660. i Muslim, br. 1031.)

 

Enes ibn Malik, r.a., veli da je Allahov Poslanik, alejhiselam, rekao:

 

 „Kada se dva čovjeka zavole u ime Allaha, onaj čija ljubav bude jača i veća naspram drugog, njega će Allah voljeti više.“ (Ibn Hibban u Sahihu, br. 566)

 

Stoga, druži se sa onim čije će te druženje približiti Allahu, da na kraju plod tog druženja bude druženje u Džennetu.

 

Allahov nas je Poslanik, alejhiselam, obradovao viješću da će čovjek na Sudnjem danu biti proživljen u društvu onih koje voli, pa i ako bude na nižem stepenu od njih.

 

Od Ebu Zerra, r.a., se prenosi da je kazao:

 

„O Allahov Poslaniče, šta je s čovjekom koji zavoli neki narod, ali ne uspijeva raditi sve (od dobrih djela) što i oni rade?“ „O Ebu Zerre, bit ćeš sa onim koga voliš“, odgovorio mu je Poslanik, alejhiselam Na to mu reče: „Ja volim Allaha i Njegovog Poslanika.“ „Pa bit ćeš s onim koga voliš“, odgovori mu Poslanik, alejhiselam (Imam Ahmed, 5/156)

 

Od Ibn Mes’uda, r.a., se prenosi da je kazao:

 

„Došao je neki čovjek kod Allahovog Poslanika, alejhiselam, i upitao ga: ‘Allahov Poslaniče, šta kažeš o čovjeku koji je zavolio nekog, ali nije s njime otišao?’ Poslanik, alejhiselam, mu je rekao: ‘Svako će biti s onim koga je volio!’“ (Buhari, br. 6170)

 

Enes, r.a., pripovijeda :

 

 „Neki čovjek je došao Allahovom Poslaniku, alejhiselam, i rekao mu: ‘Kada će Sudnji dan?’ ‘A šta si pripremio za taj dan?’, upita ga Poslanik, alejhiselam, a čovjek mu odgovori: ‘Ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku.’ ‘Bit ćeš s onim koga voliš’, reče mu Poslanik, alejhiselam“

 

 Na to je Enes rekao: „Nije nas ništa obradovalo kao Poslanikove, alejhiselam, riječi: ‘Bit ćeš sa onim koga voliš.’“ Zatim je dodao, r.a., : „Ja volim Allahovog Poslanika, alejhiselam, Ebu Bekra i Omera i nadam se da ću, u ime te ljubavi, bit s njima.“ (Buhari, br. 3688 i 6167)

 

 I za kraj pročitajmo savjet Hasana El-Basrija :

 

” Povećajte broj prijatelja vjernika, jer će njima na Sudnjem Danu pripasti pravo zauzimanja za svoje prijatelje!”

 

Gospodaru moj ne uskrati nam društvo vjernika, ne uskrati nam da volimo radi Tebe i da budemo voljeni radi Tebe!

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *