Traženje Lejletul-kadra u dvadeset sedmoj noći ramazana

Traženje Lejletul-kadra u dvadeset sedmoj noći ramazana

 

Od Zirra b. Hubejša, Allah mu se smilovao, prenosi se da je rekao: “Upitao sam Ubejja b. Ka‘ba, radijallahu anhu: ‘Tvoj brat Ibn Mes‘ud kaže: Ko cijelu godinu klanja noćni namaz, pogodit će Noć kadr?’ On reče: ‘Allah mu se smilovao, htio je da se ljudi ne opuste i ne postanu nemarni. A on zna da je ona u ramazanu i to u zadnjih deset noći, i da je to dvadeset sedma noć.’ Potom se zakleo kategorički tvrdeći da je to dvadeset sedma noć. Upitah ga: ‘Na osnovu čega to tvrdiš, Ebul-Munzire?’ ‘Na osnovu jednog znaka o kojem nas je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a to je da sunce tog jutra izlazi ne rasprostirući svoje zrake.’” Bilježi ga Muslim.[1]

U verziji ovog hadisa koju je zabilježio Ahmed, kaže se: “…da sunce tog dana izlazi ne rasprostirući svoje zrake i izgleda poput posude.”[2]

U predaji koju bilježi Et-Tirmizi navodi se da je Ubejj, radijallahu anhu, rekao: “Tako mi Allaha, Ibn Mes‘ud je znao da je ta noć u ramazanu i da je to dvadeset sedma noć, ali nije želio da vas o tome obavijesti pa da se opustite.”[3]

Od Muavije, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Noć kadr je dvadeset sedma noć.” Bilježi ga Ebu Davud.[4]

Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je neki čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Vjerovjesniče, ja sam star i bolestan, teško mi je stajati na namazu, pa mi preporuči noć u kojoj ću klanjati ne bi li mi Allah dao da to bude Noć kadr.” “Drži se sedme!”[5], rekao mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi ga Ahmed.[6]

Pouke i propisi

  1. Prve generacije muslimana, Allah im se smilovao, marljivo su iskorištavale svaku priliku da saznaju koja su to odabrana djela i posebno vrijedni dani kako bi se u njima potrudili u ibadetu.
  2. Učenom je dozvoljeno da sakrije dio znanja ako u tome vidi određenu korist, poput bojazni da će se ljudi opustiti i umanjiti svoja dobra djela.
  3. Iz hadisa se saznaje da je čovjeku dozvoljeno da se zakune za ono u što je ubijeđen i za ono što smatra ispravnijim.
  4. Iz hadisa saznajemo da je jedan od znakova Noći kadr sunce koje ujutro, nakon te noći, izlazi blijedo, bez uobičajenog rasprostiranja zraka.
  5. U posebno vrijednim i odabranim danima, kao što je zadnjih deset dana ramazana u kojima se traži Noć kadr, musliman se treba osloboditi svih obaveza i posvetiti se ibadetu, kako bi uz malo truda postigao veliku nagradu i dobro.
  6. Nakon svega navedenog možemo konstatirati da se Noć kadr premješta i da svake godine može biti u drugoj noći, ali najvjerovatnije je da se nalazi u dvadeset sedmoj noći, kao što je to, zaklinjući se, ustvrdio Ubejj b. Ka‘b, radijallahu anhu.
  7. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je bolesnom starcu da se Noć kadr nalazi u dvadeset sedmoj noći ramazana, međutim, to nije u suprotnosti sa drugim hadisima koji govore da se Noć kadr nalazi i u drugim noćima, jer se Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, iskaz odnosio na tu godinu u kojoj mu je postavljeno pitanje. Na ovaj način možemo uskladiti naizgled oprečne hadise o ovom pitanju.

Traženje Lejletul-kadra u zadnjoj ramazanskoj noći

Od Ujejne b. Abdurrahmana prenosi se kako mu je njegov otac kazivao da je Noć kadr spomenuta kod Ebu Bekreta, pa on reče: “Na osnovu onoga što sam čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ja je iščekujem samo u zadnjih deset noći. Ja sam ga čuo da kaže: ‘Tražite je u devet preostalih, ili u sedam preostalih, ili u pet preostalih, ili u tri preostale, ili u zadnjoj noći.’” Ebu Bekret je dvadeset noći ramazana klanjao kao i u drugim noćima tokom godine, a kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, posebno bi se trudio. Hadis bilježi Et-Tirmizi i kaže da je hasen sahih.[7]

Muavija b. Ebu Sufjan, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Iščekujte Noć kadr u zadnjoj noći.” Bilježi ga Ibn Huzejma.[8]

Pouke i propisi

1. Noć kadr nalazi se u zadnjih deset noći ramazana i to najčešće u neparnim. Moguće je da bude i u parnim noćima ako uzmemo u obzir da su “preostale noći”, spomenute u navedenom hadisu, parne kada je mjesec ramazan potpun i ima trideset dana. To je jedan od razloga što musliman treba da je traži i iščekuje u svih deset noći.

2. Hadis ukazuje na to koliko su se ashabi, radijallahu anhum, brinuli i trudili da pogode Noć kadr i provedu je ibadetu.

3.Noć kadr u nekim godinama može biti u zadnjoj noći ramazana jer mnogi hadisi ukazuju na to da se ona premješta iz godine u godinu.

4.Nakon dvadeset devete noći, kada imam završi hatmu Kur’ana[9], musliman ne treba popustiti u noćnom namazu i učenju Kur’ana, jer on svojim ibadetima traži i iščekuje Noć kadr, a ona može biti i u zadnjoj noći ramazana.  (NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Podijeli sa drugima i zbog sevapa!

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *