9. NAMAZ KORAK PO KORAK – TERAVIH-NAMAZ

Teravih namaz je sunnet i sastoji se od dvadeset rekata. Na svaka dva rekata može se predati selam a klanjaju se kao sabahski sunnet. Selam se može predati i na četiri rekata i tada se klanja kao ikindijski ili jacijskiteravija sunnet. Nakon svaka četiri rekata lijepo je odmoriti se onoliko vremena koliko bi se mogla klanjati četiri rekata. Zato se ovaj namaz i zove teravih-namaz, što znači namaz sa predasima.
Teravih namaz klanja se samo uz Ramazan i to između posljednjeg jacijskog suneta i vitr-namaza. Zato se vitr-namaz klanja uz Ramazan u džematu. Teravija se može klanjati i samostalno ali je bolje klanjati je u džematu, za imamom.

 

Teravih namaz se zanijeti ovako: “NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATET-TERAVIHI ISRINE REK”AEN, EDAEN MUSTA-BILEL-KIBLETI (IKTEDEJTU BI HAZEL-IMAMI)–ALLAHU EKBER.

Prijevod: “JA ODLUČIH KLANJATI U IME UZVIŠENOG BOGA–TERAVIH NAMAZ OD 20 REKATA NA VRIJEME OKRENUVŠI SE PREMA KIBLI (A KLANJAJUĆI ZA OVIM IMAMOM) BOG JE IZNAD SVEGA.”

 

Kada se završi teravih namaz klanja se vitr (noćni namaz) u džematu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U mjesecu ramazanu se pored pet propisanih – farz namaza Sabah, PodneIkindijaAkšam i Jacija namaz), klanja još i Teravih-namaz ili Teravija. Ovaj namaz je sunet muškarcima i ženama, a njegovo vrijeme je nakon Jacije-namaza a prije Vitr-namaza.

 

Iako se Teravih-namaz može klanjati samostalno, bolje i višestruko sevapnije je klanjati ovaj namaz u džematu. Teravija se klanja dva po dva, ili četiri po četiri rekata, gdje se poslije svakog selama pravi pauza na kojoj se uče tekbiri. Na svakom sjedenju se uče i Salavati, a poslije svakog sjedenja na novom rekatu se uči SubhanekeE’uzubilla, BismillaFatiha i Sura. Odnosno, kada klanjamo za imamom učit ćemo samo Subhaneke i onda slušati imama kako glasno uči Kur’an.

Teravih- namaz se zanijeti ovako: “NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATET-TERAVIHI ISRINE REK”AEN, EDAEN MUSTA-BILEL-KIBLETI (IKTEDEJTU BI HAZEL-IMAMI)–ALLAHU EKBER.
Prijevod: “JA ODLUČIH KLANJATI U IME UZVIŠENOG BOGA–TERAVIH NAMAZ OD 20 REKATA NA VRIJEME OKRENUVŠI SE PREMA KIBLI (A KLANJAJUĆI ZA OVIM IMAMOM) BOG JE IZNAD SVEGA.

Navodimo primjer kako se prva četiri rekata klanjaju i tako će se klanjati cijela teravija.

 

Prvi rekat učimo: SubhanekeE’uzubillaBismillaFatihaSura
Drugi rekat: BismillaFatiha, Sura
Prvo sjedenje: Ettehijjatu, Salavati
Treći rekat: SubhanekeE’uzubillaBismillaFatiha, Sura
Četvrti rekat: BismillaFatihaSura
Zadnje sjedenje: Ettehijjatu, Salavati, Dove, Selam
Pauza na kojoj se uče tekbiri. Nakon što završimo klanjanje teravije onda se klanja vitr namaz.