Sve što ti Allah odredi je dobro za tebe

Sve što ti Allah odredi je dobro za tebe…

 

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

 

Šejh Abdulaziz et-Tarifi priča da mu je jedan doktor pričao o jednom čovjeku kojeg je zadesila bolest i iskušenje u njegovom imetku, a nakon toga je izgubio dio svog bogatstva, pa je zbog ove bolesti i brige naglo izgubio na tjelesnoj težini. Kada je otišao na pretragu, otkriveno je da ima veliku masnoću u krvi i da je bio dobio još nekoliko kilograma života bi mu bio u opasnosti. Tako se ispostavilo da mu je ova druga bolest i iskušenje sa imetkom bila blagodat koja mu je možda spasila život. Nakon toga ovome čovjeku se popravilo zdravstveno stanje.

 

Allah od Svog roba uzme nešto, a podari mu nešto drugo. Koliko je iskušenja kod čovjeka za koju ne zna, pa Allah spusti na njega drugo iskušenje da bi njime uklonio skrivenu nedaću za koju insan nije znao. Allah poznaje stanje roba bolje nego rob svoje stanje pozna, stoga uvijek budi zadovoljan Allahovom odredbom.

 

Kada Allah čovjeku uzme nešto što je u osnovi dobro, i tada mu Allah želi dobro. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda, ra, da je rekao: “  Čovjek teži za nečim od položaja ili trgovine, sve dok se ne približi tome, pa zatim Uzvišeni Allah naredi meleku: “Idi kod tog i tog mog roba i udalji ga od tog dobra, jer ako mu olakšam da dobiješ, ući će zbog toga u Vatru.” Pa ga Uzvišeni Allah udaljio od toga, a čovjek razočaran počne misliti: “Pobijedio me taj i taj…”, a niko drugi do Allaha ga nije udaljio od toga jer u tome bi bilo zlo po tom čovjeku  .”

 

Zato čovjek iu dobru iu zlu treba svoje stanje da prepusti Allahu i da vjeruje da dobro koje dobije, i koje mu bude oduzeto, i nedaća koja ga zadesi, da mu Allah vrijeme želi dobro.

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *