Sijelo griješnika..

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

 

Udalji se od sijela grješnika

Sva zahvala pripada samo Allahu, neka je slavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu čestitu porodicu,sve njegove drugove Ashabe i sve dobre vjernike do Dana konačnog suda!

 

Cijenjeni brate i cijenjena sestro, Allah vam se smilovao, naš Gospodar Allah je najviše Svoju milost pokazao prema stvorenjima objavom Kur’ana i slanjem Poslanika  koji će u praksi pojasniti objavu našeg Gospodara.

 

Od nas se zahtjeva pokornost onome što nam naš Gospodar naređuje i napuštanje onoga što nam zabranjuje. Rezultat pokornosti našem Gospodaru će biti sreća na Dunjaluku, jer će nam srca biti obasjana imanom, ali najpotpunija sreće će biti na Ahiretu, jer ćemo naslijediti Džennet, uživajući vječno u blagodatima koje su posebno pripremljene za Allahove bogobojazne robove.

 

Sada zastanimo i uzmimo pouku skupa iz riječi našeg Gospodara u kojima kaže :

 

﴾ i oni koji ne prisustvuju grijehu, i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno ﴿ (Sura El-Furqan, 72. ajet)

 

O vjernici, o vi koji ste svojim srcem čvrsto odlučili ići ka Allahovom zadovoljstvu, Allah vas opisuje ovim ajetom, Želi da Ga poslušate, Želi da budete Njemu bliski, pravi vjernici i Njegovi štićenici!

 

Prethodnim ajetom su obuhvaćena sva sijela na kojima se čini ono što je Allah zabranio, poput: konzumiranje opojnih pića i jela, ogovaranja, prenošenja tuđeg govora radi zavade, omalovažavanja vjernika, a omalovažavanja uleme posebno, ismijavanja, laži, pjevaljkih uz muziku i griješan govor, gledanje i posmatranje grijeha, svejedno uživo, na televiziji ili mobitelu.

 

Tu također spadaju i sijela gdje se šire pogrešna uvjerenja, suprotna islamu, mišljenja koja su suprotna šerijatu, novotarije koje su suprotne praksi Allahovog poslanika  i sl.

 

Tu spadaju i sijela gdje se slave vjerski praznici raznih politeista, židova i kršćana, zabranjeno je tu prisustvovati, čestitati, iskazivati sreću i radost zbog toga.

 

Sve prethodno je obuhvatio Allahov govor, te je zbog toga prisutno različito tumačenje griješnog sijela kod Uleme ispravnih prethodnika.

 

Rekao je Ibn Džerir Taberi nakon što je naveo mišljenja uleme o značenju ajeta:

 

Najpreči i najispravniji stav o značenju ajeta jeste da su to oni koji ne prisustvuju ni jednom skupu koji je okupljen zbog grijeha, svejedno bio to širk, muzički skup, laž, ili nešto drugo mimo navedenog. Znači sve što potpada pod grijeh, zato što je Allah opisao svoje robove da ne prisutvuju mjestu činjenja grijeha.

 

Robovi milostivog ne prisustvuju nevaljalim skupovima kao posmatrači, a kamo li da učestvuju u tom grijehu govorom i djelom.

 

U drugom dijelu ajeta, Uzvišeni Allah kaže:

 

﴾ i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno ﴿

 

tj. oni ne pridaju pažnju grijehu, niti namjerno prilaze grijehu, ali ako se i desi da neželjeno budu iskušani prisustvom takvim sjelima, dostojanstveno i odvažno se postave, te smjesta napuste takva sijela i skupove.

 

Ovo zaista mogu samo oni koji su ispunili svoja srca čistim imanom i jakom vjerom u susret sa svojim Gospodarom pred kim će račun polagati za ono što su činili boraveći na Dunjaluku.

 

Za kraj želim da stavite ispred sebe prioritete, sa jedne strane prisustvo na sijelu griješnika, a srce ti ispunjeno i zamoreno grijesima, ili udaljavanje od sijela griješnika zbog Allaha, a Allah će sigurno takve vjernike nagraditi, na visoke stepene uzdići i nadomjestiti boljim sijelom.

 

Šta bi u ovoj situaciji odabrao bogobojazni vjernik, koji želi da mu se poveća ugled kod Allaha i stekne Njegovu naklonost?!

 

Sigurno da bi odabrao odsustvo i napuštanje takvog sijela, jer to jedino i priliči dobrom i čestitom vjerniku!

 

Kad već biraš na kojim sijelima ćeš biti prisutan, onda odaberi sijelo na kojem će ti iman zasjati, a to je ono sijelo u kojem se Allah naš Gospodar veliča i slavi!

 

O Allahu, uputi nas na najljepša djela i uljepšaj naš ahlak, niko ne upućuje na najljepše do Ti, i sačuvaj nas zlih djela i ružnog ahlaka, ne čuva od ružnog niko do Ti!

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *