SERIJAL LIJEPA ALLAHOVA IMENA – EL-ILAH – ALLAH, DŽELLE DŽELALUHU Značenje

Lijepa Allahova Imena

EL-ILAH – ALLAH, DŽELLE DŽELALUHU

• Značenje imena

1. Onaj koji jedini istinski zaslužuje da se obožava uz potpunu pokornost i uz potpunu ljubav.

2. Onaj pred čijim stvaranjima ostaješ zadivljen i ne možeš ostati ravnodušan, neminovno mu se moraš pokoriti i pasti Mu na sedždu.

3. Onaj kome se pribjegava i kod koga se traži utočište i zaštita.

•Plodovi imena

1. Samo Allaha obožavaj i samo se Njemu u potpunosti pokoravaj uz potpunu ljubav.

2. Samo Allahu pokloni neizmjerno veliku ljubav.

3. Neka ti Allahov hatar bude najpreči.

4. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.

5. Razmišljaj o Allahovim stvaranjima i podstiči druge da to čine.

6. Samo se na Allaha oslanjaj, samo od Njega očekuj, samo se od Njega nadaj.

7. Samo Njega moli, samo Njemu iznosi svoje probleme i samo se Njemu jadaj.

8. Samo Njemu posveti cio svoj život.

 

NAJBOLJA SADAKA JE SADAKA U RAMAZANU  – UDJELITE SADAKU ZA IZGRADNJU NAŠE PRVE DŽAMIJE PREKO FORME ISPOD (Možete je prevesti na bosanki klikom u lijevom uglu sajta)

 

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *