Sadaka je spasila od sihra kojeg je nosila 10 godina

Sadaka je spasila od sihra kojeg je nosila 10 godina…

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

Jedna islamska misionarka (žena koja se bavi islamskim daʼvom) ispričala je da je prisustvovala ženskom skupu/predavanju na kojem je prikupljana pomoć za nastradale muslimane. Sve žene, koje su, tu noć, odlučile su učestvovati u akciji, pomoć su dale u novcu, osim jedne žene koja joj je prišla i plačući rekla:

„Ja nemam ništa osim ove biserne ogrlice. Ona mi je jedini imetak kojeg posjedujem, i uzmite je kao sadaku na Božijem putu“. To je bila ogrlica velike vrijednosti. Ova misionarka je upitala: „Ženo, zaista nemaš drugog imena?“ „Tako mi Allaha, to je sve što imam“ – odgovorila je ona.

Kaže misionarka: „Uzela sam ogrlicu i otišla s njom u najbližu zlataru da je prodam. Dala sam zlataru ogrlicu a on je skinuo bisere kako bi ih izvagao i utvrdio njihovu vrijednost. Dok je skidao bisere, iz ogrlice je ispao papirić. Otvorili smo papirić i vidjeli da se na njemu nalazi sihr! Žena koja mi je dala ogrlicu nije bila svjesna da je, možda godinama, na svom vratu nosila sihr. Temeljitijim pregledom papirića ustanovila sam da se radi o siru „rastavljanja bračnih drugova“. Proučila sam kurʼanske ajete, koji se uče protiv sihra, i uništila papirić.

Nakon izvjesnog vremena ponovo sam srela tu ženu, na jednom drugom skupu/predavanju. Ispričala sam joj šta mi se desilo, a ona je briznula u plač. Pitala sam je zašto plače, na što mi je ona odgovorila: „Već deset godina moj muž je rastavljen od mene u postelji. U tih deset godina nijednom mi nije došao kao svoj supruzi (radi intimnog odnosa).

Kada god je pokušao da mi se približi, nešto bi ga spriječilo, a ni ja ni on nismo znali o čemu se radi. Prije neki dan, nakon što sam darovala onu ogrlicu, moj muž mi je došao po prvi put nakon deset godina. Ponovo nisam znala šta je razlog ovakvog naglog zaokreta u njegovom odnosu prema meni. Tek sada, nakon što si mi ovo ispričala, znam šta je razlog.“ Allah, dželle šanuhu, spasio je ovu ženu od sihra zbog iskrene sadake.

______________

Činjenje dobra drugima čuva od zla i nesreće. Koliko je bogobojaznih ljudi kojima je Allah, dželle šanuhu pomogao u nevolji, i koliko je ljudi zbog sadake spašeno, i koliko je bolesnih ljudi izliječeno zbog sadake (podjela na Božijem putu).

Zato se okreni Allahu, dželle šanuhu, i potraži utočište kod njega. Svjestan si da dunjaluk ima svoje nesreće, ali dunjalučke nesreće nisu vječne!

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *