RAZLIKA IZMEĐU onoga KOJI KLANJA SUNETE i onoga KOJI NE KLANJA – Ovoliko SEVAPA GUBI

Tokom samo jedne godine..

Razlika između onoga koji klanja pritvrđene sunnete i onoga koji ih ne klanja (4320) rekata.

A razlika između onoga koji klanja vitr-namaz, makar jedan rekat i onog koji ga ostavlja jeste (365) rekata.

Razlika između onoga koji se trudi svakog dana da klanja barem dva rekata duha-namaza i onoga koji to ne čini jeste (730) rekata.

Ukupna razlika u broju rekata osobe koja čuva spomenute sunnete i onoga koji je nemaran prema njima jeste (5415) rekata.

Samo za učenje sure el-Fatihe na svim tim rekatima imaš 7 581 000 dobrih djela. (Fatiha ima 140 harfova, a za svaki harf je 10 dobrih djela).

Ogromna razlika koju mi ne osjetimo, prilikom našeg nemara i lijenosti u obavljanju sunneta..

I sjeti se da na svakom rekatu imaš dvije sedžde koje učiniš, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Doista ti nećeš učiniti sedždu Allahu, a da te On sa njom neće podignuti jedan stepen (u džennetu)„

Pa koliko smo samo deredža i stepeni mi propustili?!

*Ovo je napomena za one koji se žele natjecati u činjenju dobra.

 

 

 

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *