PODNE NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza.

Podne namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sunneta koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani.

Podnevski sunnet se zanijeti ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETI ZZUHRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER

a klanja se na sljedeci nacin:

Kad smo zanijetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase:

SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE

EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN
 

Sura KEVSER glasi

INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER .

 

(Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)

 

učimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem učimo: BISMILLU, FATIHU i SURE
BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

Sura KEVSER glasi

INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER.

te ponovo učimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje učimo ETTEHIJJATU.

ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELAMU ELEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELAMU HEDU EN LA ILAHE ILLHEDUENHUENMU

Kad smo proučili ETTEHIJJATU ustajemo na treći rekat gdje učimo isto sto i na drugom, učimo ruku i sedzde i vraćamo se na cetvrti rekat te učimo isto sto i na drugom i trecem tj. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU

SALAVATI glase:

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID .

DOVA glasi:

 
ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB .

Kada smo proučili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovaraju

 ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH

a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci

ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM

i time smo klanjali podnevske sunnete.

Prije nego sto pocnu klanjati  farze  svakog namaza pa I Podnevskog muskara moraju prouciti ikamet koji glasi:

Allahu ekber!
Allahu ekber!
Allahu ekber!
Allahu ekber!
Eshedu en la ilahe illallah!
Eshedu en la ilahe illallah!
Eshedu enne Muhammeden resulullah!
Eshedu enne Muhammeden resulullah!
Hajje ale-s-salah!
Hajje ale-s-salah!
Hajje ale-l-felah!
Hajje ale-l-felah!
Allahu ekber!
Allahu ekber!
La illahe illallah!

Podnevski farzi se zanijete ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIZ ZUHRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER.

Podnevski farz se klanja isto kao i podnevski sunet sa time sto na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha.

Kada smo klanjali podnevske farze ostaju nam jos 2 sun-sunneta koji se zanijete ovako:

NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUN-SUNNETI ZZUHRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER

U momentu izgovaranja ALLAHU EKBER muskarac podize ruke spram usiju (ispruzeni prsti i palcevima dotaci jagodice na usima) a zensko podize ruke u visini ramena kao na slici ispod.

Zatim svezemo ruke desnu preko lijeve, muskarci na pojasu a zensko na prsima i skruseno stojeci pred Allahom dz.sh gledamo preda se i ucimo u sebi sljedece:

SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase:

SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE

EUZU BILLAHI-MINESH-SHEJTANI-RRADZIM

BISMILLA HIRRAHMA NIRRAHIM

FATIHA glasi

ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. ERRAHMANI RRAHIM. MALIKI JEVMI DDIN. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM.SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN

Sura KEVSER  glasi

 INNA EATAJNA KEL KEVSER. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER.

(Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)
Nakon sto smo proucili sve ovo izgovaramo tekbir-

ALLAHU EKBER

 

i pregibamo se na ruku te gledajuci u nozne prste izgovaramo

3 puta SUBHANE RABBIJEL AZIM

a onda se ponovo vraćamo u uspravan polozaj (ali ne vezemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz krace zadrzavanje ucimo

SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD .

Zatim se sa tekbirom-ALLAHU EKBER spustamo na SEDZDU ( prvo koljena pa dlanove a izmedju dlanova lice, razmak izmedju dlanova 20-30 cm kod muskaraca te laktovi podignuti od tla a kod zena razmak izmedju dlanova tek tolike da lice moze stati izmedju i laktovi spusteni na tle, stopala na sedzdi stoje uspravno a nozni prsti povijeni unaprijed iu takvom polozaju, na sedzdi izgovaramo

 3 puta SUBHANE RABBIJEL EALA

Zatim izgovarajuci ponovo tekbir

ALLAHU EKBER

podignemo se sa sedzde i na trenutak sjednemo na koljena gledajuci preda se a potom na isti nacin sa tekbirom-ALLAHU EKBER ucinimo jos jednu sedzdu cime smo klanjali prvi rekat. Poslije druge sedzde izgovaraju tekbir ustajemo na drugi rekat vezemo ruke i ucimo BISMILLU, FATIHU i jednu SURU a zatim na isti nacin ucinimo ruku i dvije sedzde a potom sjednemo na koljena (kade-i-ehire)
i gledajuci preda se ucimo:

ETTEHIJJATU, SALAVATE I DOVU koji glase:

ETTEHIJJATU lillahi VESSALAVATU VE TTAJJIBATU Esselamu alejke EJUHEN NEBIJJU VE rahmetullahi VE BEREKATUHU Esselamu ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU en la Ilahe ILLELLAH VE ESHEDU ISI MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU
Salavati Glase: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID.
DOVA glasi: ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB.

Kada smo proučili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovaraju

 ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH

a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci

ESTAGFIRULLAH – OPROSTI ALLAHU (ili, Tražim oprosta od Allaha).

ALLAHUME ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM .

Ovim smo zavrsili klanjanje podnevskih sunneta..

Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU.

ALA RESULINA SALAVAT: ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED.
SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM

EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM

BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM

ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM  (Ajjetul kursija)

Zatim uzmemo TESPIH i proučimo sljedece

JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X)

SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X)

RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X)

Poslije tespiha proucimo sljedece:

LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR
VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN

I na kraju NAMASKU DOVU koja glasi:

EUZU BILLAHIMINE SSHHEJTANI RRADZIM
BISMILLA HIRRAHMA NNIRRAHIM
ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMERA. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA

 

zatim potaremo rukama lice i  proučimo FATIHU  is time smo završili Podne namaz

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)