Sura Al-Fatiha

Bismi-llahi-r-rahmani-r-rahim (1)
Al-hamdu li-llahi rabbi-l-‘alamin (2)
Ar-rahmani-r-rahim (3)
Maliki yaumi-d-din (4)
Iy-yaka na’budu wa iy-yaka nasta’in (5)
Ihdina-s-sirat  al-mustaqim (6)
Sirata-lladhina an’amta ‘alaihim
Ghayri-l-maghdubi ‘alaihim
wa-la-d-dalin. (7)

Amin

 

Prevod:

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju,
Milostivom,
Vladaru Sudnjeg dana.
Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo!
Uputi nas na pravi put, na put onih kojima Si darovao Svoje blagodati,
a ne na put onih na koje Si Se rasrdio i koji su zalutali.

 

AminDobro dosli na nasu Website.

مرحبا بكم في موقعنا

Welcome to our website.

Willkommen auf unserer Website.

 

 


RAMAZAN – POST

Ramazan je poseban mjesec. Mi nismo ni svijesni koliko je on odabran mjesec.

Kad je Musa, a.s., razgovarao sa Allahom, pitao je da li je Allah ikog počastio kao njega, nakon čega mu je Allah dž.š. odgovorio: Imat ću ummet koji ću počastiti bolje od tebe.

Dat ću im ramazanski post i bit ću im bliže nego što sam sada tebi. Između Mene i tebe sada ima 70000 koprena, a kod ummet Muhammedov a.s. zaposti pred iftar podignuću sve te koprene za njihove dove.

Ramazan je prilika za nas griješnike da zaradimo jer u ramazanu se sve uveličava.

Tako sunnet se vrijednuje kao farz a farz kao 70 farzova van ramazana.

Znači ko uz ramazan, recimo, klanja sabah u džematu, to je 25 sevapa puta 70 jednako je 1750 namaza. Jedan sabah uz ramazan u džematu vrijedi kao 1750 sabaha van ramazana kod kuće. Tako je i sa drugim vaktovima i ibadetima. I zaista je veliki nesretnik i gubitnik ko uz ramazan ne zaradi. Ne treba u ovu nagradu sumnjati jer kaže Resulullah, a.s.: Ko isposti ramazan sa imanom i ispitivanjem sebe, biće mu oprošteni raniji grijesi. Post je štit kako kaže Muhammed, a.s., i onaj ko posti je pod Allahovom zaštitom. I nema griješenja kad se posti jer smo pod zaštitom, kao neko kada je na dijeti, tako i postač mora da se čuva grijeha jer post je upravo zato propisan da čovjeka očisti i tijelesno i duhovno. Tako i Allah poručuje: “O vjernici, propisan vam je post kao i onima prije vas da bi ste se grijeha klonili„.

Postiti nije isto što i gladovati. I hajvani mogu gladovati, al ne mogu postiti. I oni koji samo gladuju od posta nemaju ništa osim gladi i žeđi. Postiti treba svim bićem i dušom. Kada kažem svim bićem mislim na post očiju (da ne gledaju haram), post ušiju (da ne slušaju haram), post jezika (da ne trača, laže, ogovara), post ruku i nogu (da ne diraju i ne hodaju po haramu) i normalno, post stomaka (da ne ubacuju haram hranu u stomak). Ko ovako posti, on pravo posti. Ko bude “Onako“ postio, “Onako“ će i na Ahiretu dobiti.

Ko bude istinski svim bićem postio, za njega se zatvaraju džehennemska a otvaraju džennetska vrata i šejtani se svežu jer on je svojim postom tj. čuvanjem očiju, ušiju, jezika i ostalih organa zatvorio sve prilaze šejtanu i sebi zatvorio džehenem. Tako kad neko napadne on samo kaže sebi: “Ja postim.“ Postom mi sebi dokazujemo koliko smo ljudi, humanisti, odvaženi, principijelni itd. U postu nema pretvaranja, zato je za njega i posebna nagrada jer u Džennetu imaju posebna vrata “Rejjan“ na koja će ući samo postači.

JA RABBI, BUDIMO OD ONIH KOJI ĆE UĆI NA OVA VRATA!

AMIN!

(211) Hadis, Tefdžiru tesnimu fi kalbin selim.

(212) Hadis bilježi Muslim.

(213) Kur ’an, El – Bekare, 183.

(214) Hadis bilježe Ibn Madže i Nesai.

 


ZNAČAJI DATUMI 2023. GODINA – KRATKA OBJAŠNJENJA

Važni datumi Pocetak posta, Ramazan Bajram, rođenje Muhammeda as , Kurban Bajram, Hidžretska 1445 nova godina 2023

 1. Lejletu-I-regaib . 26 januar 2023.
 2. Lejletu-I-miradž 17. februar 2023.
 3. Lejletu-I-berat 6. mart 2023.
 4. Prva teravija 22. mart 2023.
 5. Početak posta 23. mart 2023.
 6. Lejletu-I-bedr 7. april 2023.
 7. Dan pobjede na Bedru 8. april 2023.
 8. Ulazak u i’tikaf 11. april 2023.
 9. Lejletu-I-kadr 17. april 2023.
 10. Ramazanski bajram 21. april 2023.
 11. Dan šehida – drugi dan bajrama 22. april 2023.
 12. Dan džamija 7. maj 2023.
 13. Dan Bijelih traka 31. maj 2023.
 14. Dan Arefata 27. jun 2023.
 15. Kurban bajram 28. jun 2023.
 16. Dan sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jul 2023.
 17. Dan sjećanja na genocid u Prijedoru 20. jul 2023.
 18. Početak 1445. hidžretske godine 19. jul 2023.
 19. Dan Ašure – Jevmu-I-Ašura 28. jul 2023.
 20. Susreti Bošnjaka 3. septembar 2023.
 21. Susreti Bošnjaka 4. septembar 2023.
 22. Mevlud – rođenje Muhammeda kao 27. septembar 2023.