OVO bi svaki POSTAČ trebao ZNATI – VAŽNI SAVJETI i PREPORUKE U 100 PRECIZNIH i kratkih TAČAKA

Najvažniji propisi, preporuke i savjeti postačima uz Ramazan!

1.Posti iskreno radi Allaha, dž.š., jer ako ne bude iskrenosti, izostat će nagrada.

2.Nijjet mora biti čvrst u srcu.

3.Za učinjena dobra djela nadaj se Allahovoj, dž.š., nagradi.

4.Pokaj se iskreno Allahu, dž.š., od svih grijeha prije nego što dočekaš mjesec ramazan.

5.Raduj se dolasku ramazana.

6.Neka tvoje ponašanje dolikuje ponašanju postača, kao naprimjer: prouči dovu prilikom viđenja mlađaka, nijeti post prije spavanja, odgodi sehur do pred zoru, požuruj sa iftarom, iftari se hurmama, dovi prilikom iftara, organiziraj iftare itd.

7.Rezultat posta je bogobojaznost, stoga se trudi da tvoj govor i djela budu uzrok povećanja tvoje bogobojaznosti, te da tvoja javna djela budu kao tajna.

8.Ako provedeš ramazan u postu, znaj da si od iskrenih i šehida, pa učini svoj post dostojnim ovih stepena.

9.Savjetujem ti da se odvojiš od ljudi i da se manje sastaješ sa njima.

10.Kada se sastaneš sa ljudima, čuvaj svoj jezik, pogled i sluh.

11.Sjeti se Allahove blagodati koju ti je ukazao opskrbivši te bogobojaznošću, hranom i pićem.

12.Trudi se da ne izostaviš nijedno dobro djelo.

13.Tvoji uzdasi su tvoj život, stoga se trudi da sa svakim uzdahom spomeneš svoga Gospodara.

14.Kloni se besposlica i gubljenja vremena.

15.Neka pored tvog stomaka posti i tvoj sluh, i vid, i jezik, i noge, i ruke.

16.Neka tvoje srce posti od grijeha i loših misli.

17.Neka se dan koji postiš razlikuje od drugih dana.

18.Post je propisan kako bi osjetio glad pa se trudi da je osjetiš, i nemoj da se žališ.

19.Ne zaboravi dovu prilikom iftara jer se tada dova prima.

20.Traži od Allaha, dž.š., da te oslobodi od Vatre.

21.Drži se sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i čuvaj se novotarija.

22.Trudi se da što više udjeljuješ sadaku.

23.Trudi se da što više hraniš postače.

24.Trudi se da što više naređuješ dobro i odvraćaš od zla.

25.Znaj da je jezik zvijer, ako je pustiš – pojest će te.

26.Ne govori osim sa pokornošću Allahu, s.v.t.

27.Čuvaj se ogovaranja, jer ogovaranje uništava post.

28.Ako nekoga ogovoriš, traži od Allaha oprosta, jer traženje oprosta popravlja tvoj post.

29.Trudi se da što više održavaš rodbinske veze.

30.Trudi se da što više činiš dobročinstvo roditeljima, dočekujte iftar zajedno.

31.Trudi se da što više unosiš radost u srca muslimana.

32.Trudi se da što više pomažeš muslimane.

33.Trudi se da što više učiniš dobročinstva komšijama: pozovi ih na iftar.

34.Nemoj se pretjerano smijati, jer je pretjeran smijeh razlog umrtvljivanja srca. Ne priliči postaču da se pretjerano smije.

35.Nemoj voditi rasprave niti se srditi. Ne otvaraj vrata koja će ti donijeti štetu i koja poslije nećeš moći zatvoriti.

36.Obavljaj ibadete kako je propisano da se obavljaju, bez manjkavosti.

37.Uči što više Kur’an, jer je ovo mjesec Kur’ana.

38.Ne propuštaj da klanjaš sve namaze u džematu, ne propuštajući početni tekbir, u prvom saffu i iza imama.

39.Obavljaj teravih-namaz u džamijama, i ne napuštaj teraviju prije imama, već završi sa imamom kako bi ti bila upisana nagrada kao da si čitavu noć klanjao.

40.Obavljaj noćni namaz u posljednjoj trećini, najbolji je namaz onaj sa najdužim stajanjem.

41.Obavljaj namaz u džamiji u kojoj ćeš osjetiti taj namaz.

42.Budi skrušen u namazu i neka tvoje srce bude ponizno u svim ibadetima.

43.Prisjećaj se poniznost pred Allahom, s.v.t., ako možeš zaplači ili se pretvaraj da plačeš.

44.Trudi se da mnogo boraviš u džamiji.

45.Obavljaj što više nafila.

46.Žene neka obavljaju namaz u kući ili u najbližem mesdžidu.

47.Kada izađu iz kuće, neka se pridržavaju šerijatskih propisa.

48.Ženi u hajzu i nifasu zabranjeno je da ulazi u džamiju, dodiruje Mushaf, posti i klanja.

49.Žena u hajzu i nifasu neće prestati sa spominjanjem Allaha, dž.š.

50.Dovi u situacijama u kojima se dova prima.

51.Traži oprost pred zoru.

52.Potrudi se da obaviš ‘umru u ramazanu.

53.Ustraj čineći dobra djela pa makar bila i mala.

54.Potrudi se da obavljaš raznovrsne ibadete, kako ti ne bi dosadilo stalno činjenje istih ibadeta.

55.Napusti ružne osobine i običaje koje si prakticirao.

56.Ne prilazi ženi dok postiš.

57.Ne podiži glas tokom posta i izbjegavaj rasprave.

58.Budi milostiv i blag.

59.Onaj ko ti se obrati na ružan način, nemoj mu odgovarati, već reci: ”Ja postim”.

60.Čuvaj se mješanja sa osobama suprotnog spola.

61.Savjetuj muslimane na lijep način.

62.Okiti se lijepim ahlakom.

63.Posljednjih deset dana ramazana povećaj ibadete, budi svoju porodicu na noćni namaz.

64.Potrudi se da provedeš ovo vrijeme u itikafu.

65.Ne dopusti da prođe Lejletul-kadr a da je nisi proveo u ibadetu.

66.Trudi se da spavaš što manje, četiri sata su ti dovoljna.

67.Oni koji rasipaju svoj imetak su braća šejtanova.

68.Trudi se da hraniš i odijevaš siromahe, i pomaži onima kojima je pomoć potrebna.

69.Izdvoji sadekatul-fitr.

70.Navikavaj djecu na post, namaz i ostale ibadete.

71.U udjeljivanju budi milostiviji i blaži od vjetra koji puše.

72.Podučavaj Kur’an u mjesecu Kur’ana.

73.Ne udovoljavaj duši sve što ti zatraži, jer ako to budeš činio – propast ćeš.

74.Čuvaj se šejtana u ljudskom obliku: “Na vratima Džehennema stoje pozivaoci, ko im se odazove, uvest će ga u Džehennem.“ Muttefekun alejhi.

75.Čuvaj se grijeha tokom ramazana, i danju i noću.

76.Čuvaj se gledanja televizora, slušanja muzike, duhana, gledanja žena i besposličarenja po ulicama. Čuvaj se nepokornosti Allahu, s.v.t.

77.Poduzmi sve uzroke kako bi ti bilo oprošteno u ovom mjesecu.

78.Posti od dunjaluka i svoju smrt učini iftarom. Cijeli dunjaluk je mjesec ramazan, bogobojazni u njemu poste od strasti i grijeha. Smrt je za njih veselje jer se raduju svome bajramu.

79.Saburaj, jer je sabur pola posta.

80.Ako se probudiš bezbjedan u svome domu, zdravog tijela i imaš opskrbe za taj dan, kao da ti je dat dunjaluk i sve što je na njemu, stoga zahvaljuj Allahu, dž.š., i nemoj se bojati za opskrbu.

81.Čovjek koji je zahvalan na Allahovim blagodatima neće ih uskratiti drugome. Stoga, ako ti neko pokuca na vrata tražeći malo hrane, nemoj ga odbiti. “A na prosjaka ne podvikni.“ (Ed-Duha,10)

82.”Zato siroče ne ucvili” (Ed-Duha, 9), potraži jetime kojima možeš pomoći i unesi radost u njihova srca.

83.Budi zahvalan i spominji Allahove blagodati: ”…i o blagodati Gospodara svoga kazuj” (Ed-Duha,11).

84.Tri su stepena posta:
1. stepen: suzdržavanje od jela, pića i upražnjavanja strasti;
2. stepen: odvraćanje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i ostalih organa od činjenja grijeha:
3. stepen: oslanjanje na Allaha, s.v.t., i usmjeravanje srca samo Njemu, dž.š.

85. Kloni se lažnog govora.

86. Mnogo je postača koji od svog posta imaju samo glad.

87. Nemoj da postiš od dozvoljenih stvari, potom da se iftariš zabranjenim stvarima.

88. Nemoj da se prejedaš tokom iftara. Rezultat prejedanja je pospanost i teško podnošenje teravih-namaza.

89. Neophodno je da tvoje srce bude između nade i straha. Nadaj se da je tvoj post primljen i strahuj od toga da tvoj post bude odbijen.

90. Strpljenje u izvršavanju ibadeta lakše je nego strpljenje u podnošenju kazne.

91. Post je štit koji Allah, s.v.t., stavlja na tvoj jezik, sluh, vid i ostale dijelove tijela, stoga, zaštiti se postom od Vatre.

92. Post ruku je da ih nepružaš prema zabranjenim stvarim (doticanje osoba suprotnog spola, otuđivanje stvari, udaranje osoba), a post nogu je suzdržavanje od koračanja prema haramu.

93. Trudi se da post sačuvaš od svih manjkavosti, jer svako dobro djelo pripada tebi, osim posta. Post pripada tvome Gospodaru i On za njega nagrađuje.

94. Drži se stvari koje povećavaju iman.

95. Traži od Allaha, s.v.t., da primi tvoja dobra djela jer Allah ne prima osim od bogobojaznih.

96. Gospodar ramazana je Gospodar i drugih mjeseci. Nemoj se vraćati griješenju nakon ramazana.

97. Propuštene dane posta požuri da napostiš.

98. Nakon što napostiš propuštene dane, posti šest dana u mjesecu ševvalu, jer ćeš biti nagrađen kao da si postio cijelu godinu.

99. Trudi se da ti cijela godina bude ramazan. Ne prestaj učiti Kur’an, održavati rodbinske veze, klanjati noćni namaz, dijeliti sadaku, međusobno se posjećivati, samo radi Allaha, s.v.t.

100. Ne zaboravi, prije ibadeta, da djelo učiniš iskreno radi Allaha, s.v.t. Sjeti se da zanijetiš: da tvoj post bude samo radi Allaha, s.w.t., da samo On za njega nagrađuje.

Da ne znaš šta te od dobra kao nagrada čeka, da će ti se grijesi oprostiti, da će se post za tebe zauzimati na Sudnjem danu.

Da Allah i Njegovi meleki na tebe donose salavate, da te post udaljava od Vatre, sa svakim danom sedamdeset godina, da ćeš ući u Džennet kroz vrata Er-Rejjan, a kroz njih ulaze samo postači.

Da ako preseliš kao postač, ulaziš u Džennet, da se dova prilikom iftara ne odbija, da te očekuju dvije radosti, prva prilikom iftara, a druga prilikom susreta sa Gospodarom.

Da je zadah iz usta postača Allahu draži od mirisa miska.

Da je vrijednost Noći kadra kao hiljadu mjeseci, da za svaku teraviju koju klanjaš sa imamom imaš nagradu kao da si cijelu noć proveo klanjajući, da ćeš biti sa iskrenima i šehidima.

Naša posljednja dova je: hvala Allahu, Gospodaru svjetova!

UDJELITE SADAKU ZA IZGRADNJU PRVE DŽAMIJE NAKON 650 GODINA U NAŠEM MJESTU I OČEKUJTE VELIKU NAGRADU OD ALLAHA INSHALLAH

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *