Odnos muža muslimana prema ženi…

Odnos muža muslimana prema ženi…

 

Postoji raširena zabluda da islam ženi ne daje odgovarajuća prava. Ako pažljivo proučavate islam, shvatit ćete da je islam jedina religija koja ustvari daje odgovarajuća prava ženi.

Allah je rekao u Kur’anu: „…i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju…“ (Er-Rum, 21.)

Ispod navodimo neka od prava žene muslimanke kod njenog muža, odnosno stvari koje bi muž trebao činiti prema svojoj ženi:

Trošiti na nju, hraniti je i odijevati. Ne pretjerivati ​​u tome i ne škrtariti!

Allahov Poslanik (sallallahu alejhi ve sellem) je rekao: “Bit ćeš nagrađen za sve što potrošiš radi Allaha, pa makar to bio i zalogaj koji staviš u usta svoje žene.” (Buhari)

Da bude ljubazan prema njoj i da joj ne naudi.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema ženama.” (Tirmizi)

Biti pun ljubavi prema njoj.

Ako si muž koji ovo čita, onda često čini sljedeće: Voli je, pokazuj joj to djelima, ali i riječima. Lijepe riječi, reci joj često da je voliš. Reci kako si zahvalan na njoj i udjeljuj joj komplimente na račun izgleda, kuhanja, osobina…Ako vas žena zamoli da joj nešto donesete ili dohvatite, učinite to i pokažite da može računati na vas. Pomažite joj u kućanskim poslovima. Za one koji misle da je ovo ponižavanje za muškarca ili „papučarstvo“, neka znaju da je to činio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem i pomaganje ženi je sunnet. Osim što ćete se na taj način približiti svojoj supruzi, zaradit ćete dobra djela.

Budi zaigran sa svojom ženom i ne dozvoli da monotonija uništava tvoj brak.

Vjernici ne smiju psovati nikako, a kamoli svoju ženu, niti je dozvoljeno vrijeđati njen izgled i ponižavati ju.

Muškarac ne smije otkrivati ​​tajne svoje žene, bilo da je riječ o intimi, njezinim grijesima ili nećem trećem.

Vjernik ne smije mrziti svoju ženu. Uzdignite ono što je kod nje dobro i umanjite njezine mane. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Neka vjernik ne mrzi vjernicu, ako mu se ne sviđa jedna njezina osobina, bit će zadovoljan drugom”. (Muslim)

Pravi muškarac (a naročito vjernik!), trebao bi imati najbolje manire sa svojom ženom. Ima braće koji su ljubazni van kuće, dobri i nasmiješeni sa komšijama, u trgovini, džamiji, ljubazni prema drugim ženama, a kada dođu svojoj kući ponašaju se hladno, nezainteresirano, pa čak i agresivno. Ljubazan prema nepoznatim ženama na tržnicama, ali ne i prema svojoj ženi u kući. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Najbolji od vas su najbolji su svojim ženama.“

Još jedna vrlo bitna stavka, muž treba dati sve od sebe da je na najljepši način educira, poučava, podstiče na namaz svoju ženu (ako ne klanja) itd. Biti strpljiv sa njom i bojati se Allaha jer mu je žena emanet.

Zadnja stavka koju ćemo navesti je ljubomora. Muškarac treba imati neku vrstu ljubomore kada je u pitanju njegova žena. Tu ne mislimo na ljubomoru na ženu i njezina postignuća, već na ljubomoru kojom će ju štititi od zla, da ne bude izložena muškarcima strancima, ne upušta se sa njima u razgovore, da bude propisno odjevena itd.

MOSCHEE KLOSTERNEUBURG

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *