Nekoliko pitanja i odgovora o Postu i Ramazanu

Nekoliko pitanja i odgovora o postu i ramazanu..

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

Šejtani i ramazan

PITANJE: Da li su svi šejtani zatvoreni za ramazan ili nisu?

ODGOVOR: Bilježi imam Buharija i imam Muslim da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “ Kada nastupi ramazan otvore se vrata Dženeta a zatvore vrata Džehennema i povežu se šejtani. a kod imama en-Nesaije ima dodatak da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “ U njemu su povezani najprkosniji šejtani. “

To može da znači da šejtani imaju uticaja na ljude ali da je u ramazanu njihov uticaj umanjen – mogu ubacivati ​​loše misli tokom ramazana a sihrbazi mogu raditi sihrove – ali to je znatno umanjeno i nije na onom nivou na kojem to čini mimo ramazana, ili da su oni najprkosniji šejtani povezani a ne svi, kao što stoji u dodatku hadisa kojeg bilježi imam en-Nesaija.
______________________________

Liječenje kroz rektum za vrijeme posta

PITANJE: Čitala sam da koristite čepića protiv bolova ne kvari posta?

ODGOVOR : Većina islamskih učenjaka smatra da kvari post ako se bilo šta stavi u anali otvor, dok ibn Hazm, Ibn Tejmije i šejh ibn Usejmin smatraju da to ne kvari post, zbog toga što nema dokaza da kvari, osnova je da određena stvar ostaje dozvoljena dok ne dođe dokaz za suprotno. Ovo je jače mišljenje, a Allah zna najbolje, jer post je dio vjere islama kojeg učeni i obični muslimani trebaju da znaju, pa ako je ovo zabranjeno i kvari post onda bi bila obaveza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da pojasni ljudima, a da je pojašnjavao, to bi se prenosilo, ali nema nikakve predaje, pa čak ni slabe, da je o ovome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, išta rekao.

Tako da, surma, klistir (postupak u kojem se tečnosti ili gas ubrizgava u rektum), stavljanje kreme ili lijeka u analni otvor, pa čak ako i zahtijeva umetanje prsta da bi se primjenilo, primjenom lijekova na mokraćnu cijev (zbog kratkoće mokraćne cijevi kod žena, ženske jedinke su podložne urinarnim infekcijama nego muške), povreda glave koja dopire do mozga i duboke ubodne rane na tijelu ne kvare post po mišljenju uleme koje smo naveli. Svakako da je bolje da se te stvari koriste nakon iftara kako bi se izbjeglo razilaženje među ulemom, ali ako će odgoda izazvati poteškoće i štetu, nadam se da u tome neće biti smetnje ako se koriste za vrijeme posta i da neće pokvariti post, a Allah zna najbolje!
_____________________________

Odlazak zubaru dok posti i primanje anestezije

PITANJE: Selam alejkum! Da li smijem ići zubaru dok postim? Interesuje me posebno da li smijem da primim anesteziju dok mi vadi ili obrađuje zub? Allah te nagradio!

ODGOVOR: Ve alejkumu-s-selam! Nema smetnje da se ide zubaru kod postiš, ali pazi da ne progutaš nešto dok ti popravlja ili vadi zub, to obično može biti krv, lijek ili ostatci nakon čišćenja zuba itd. Što se tiče anestezije, to je injekcija koja se ubrizgava u desnu u blizini zuba kojeg treba popravljati ili vaditi i ona ne kvari post zato što nije hranljiva injekcija, a Allah zna najbolje!
__________________________________

Povraćanje i post

PITANJE: Htjela sam Vas pitati, moj muž, nije ni on siguran kad se vraća, da li je to prekid posta?

ODGOVOR: Učenjaci su se usaglasili – kako kaže ibn Munzir – da namjerno vraćanje kvari posta. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnoj predaji:

من ذرعه القيء فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمدا فليقض

“ Koga nadvlada povraćanje ne treba da naposti a ko namjerno povrati treba da naposti. ” Tirmizi

Kada čovjek ne može zaustaviti vraćanje koje nije izazvao u tom slučaju se smatra nenamjernim vraćanjem i ne treba da naposti jer je njegov post i dalje validan. Namjerno povraćanje je kada postač stavi prst u grlo, pritisak na stomak, miriše nešto od čega se povraća ili da gleda u nešto zbog čega može povratiti, iu tim slučajevima treba da naposti i nema razlike o količini povraćanja, pa čak ako se sasvim malo povrati ali je namjerno izazvano, onda je post pokvaren i treba da se naposti.

Ako postač osjeti da mu u stomaku ”kuha” i da se može vratiti, u tom slučaju ne treba se natjerati da povrati već neka se umiri i neka se samo ili smiri ili izađe, jer ako se napregne da povrati, onda se računa u namjerno povraćanje i time post biva pokvaren.

Ako je postač bolestan i ima potrebu da se povrati jer će time sebi olakšati, dozvoljava mu se da namjerno povrati ali treba da taj dan naposti. A Allah zna najbolje!
__________________________

Da li žena koja dobije hajz treba čekati iftar da bi jela i pila?

Pitanje: Kad žena dobije hajz dok se posti dal’ se prekida odmah post ili se treba nastaviti postit iz poštivanja prema tom danu a taj dan se naposti?

ODGOVOR : Nema potrebe za ustezanjem od jela i pića ako je hajz pokvario post. Ne treba da čeka ostatak dana kao postač već treba da jede i pije. Kada joj prestane hajz prije iftara u toku ramazana pa se okupa a njen suprug bio putnik pa se vrati sa puta i ne posti, mogu da imaju spolni odnos.

A Allah zna najbolje!

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *