NAJČEŠĆE GREŠKE u VEZI SA VJEROVANJEM koje nas MOGU SKUPO KOŠTATI 1 DIO

Najizrazitije greške u vezi s vjerovanjem

1. Nepotpuno shvatanje riječi “la ilahe illallah”
2. Ubjeđenje da je robovanje Allahu vezano isključivo za obredoslovlje
3. Smatrati da je nečija druga presuda bolja od Allahove ili ravna njoj
4. Smatrati da djela nisu sastavni dio imana
5. Smatrati da je dovoljno imati “čisto srce”, bez djela
6. Smatrati da je iman nepromjenjiv, da ne raste pokornošću niti opada griješenjem
7. Smatrati da neko mimo Allaha zna gajb

8. Odlaziti kod sihirbaza, vračara i gatara9. Povjerovati u ono što vračari tvrde da će se desiti

10. Liječiti sihr sihrom

11. Tražiti blagoslov potirući po tijelima dobrih ljudi ili po mrtvoj prirodi

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *