MJESEC ŠABAN OPCENITO

1. Općenito

Šaban je osmi mjesec islamskoga kalendara. Doslovno značenje riječi “šaban” je: širiti i dostaviti. Za vrijeme ovoga mjeseca blagoslovi se spuštaju a učinjena i neizvršena djela svake osobe se dostavljaju.

Početak mjeseca šabana

Blagoslovi se ozbiljuju i postupno narastaju da bi u sredini mjeseca šabana dosegli izuzetno velik broj te upotpunosti dosegli svoj zenit krajem mjeseca ramazana.

Šta je to mjesec šaban?

Mjesec šaban je mjesec koji se nalazi između redžeba i mjeseca ramazana. Mnogo je milih dana kojima Allah uzvišeni počasti ummet Svoga Vjeronavjestitelja, alejhisselam. Obećana nam je velika nagrada za svako dobro djelo, makar bilo malehno kao što je uklanjanje prepreke s puta koja ometa druge.

Ipak, pogledajmo neznanje muslimana. Dopuštamo da nam stvari iskliznu između prstiju ne uviđajući da su zauvijek izgubljene! Svaki dašak čovjekov predstavlja korak bliže smrti, bliže vremenu stajanja pred Gospodarom na Dan suda.

Svakoga dana, Allah uzvišeni Svojom ljubavlju i milošću odredio je konkretno vrijeme u kojemu zazivanje Njega biva uslišano. Odredio je i neke dane u kojima Njegova milost nema granica za one koji ju hoće. Među tim mjesecima i danima nalazi se i mjesec šaban u kojemu svako urađeno djelo biva nagrađeno od strane Allaha više negoli u drugim danima.

2. Zašto je mjesec šabana bitan

U hadisu kojega prenosi hazreti Usama, prenosi se da je Poslanik, alejhisselam, rekao: “Između redžeba i mjeseca ramazana nalazi se jedan mjesec koji se naziva šaban. Ljudi su nehajni prema ovome mjesecu iako je nagrada za svako urađeno djelo veća od samoga djela a djelo je pokazano Allahu, Uzvišenome.” (Hadis bilježi imam Bejheki, u svome djelu Šu‘bul-Iman)

            Od hazreti Enesa prenosi se da bi nastupanjem mjeseca redžeba Resulullah, alejhisselam, učio: “Allahumme, barik lena fi Redžebin ve Ša‘bane ve belligna ila Ramadane” (Allahu moj, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj da dočekamo mjesec ramazana).

Također se u knjizi koju sabra Dejlemi prenosi da je Resulullah, alejhisselam, rekao: “Šaban je moj mjesec.” U drugoj predaji, hazreti Aiša prenosi da bi Poslanik, alejhisselam, postio u mjesecu šabanu spojivši to s mjesecom ramazana.

Iz svega navedenoga zaključujemo značaj mjeseca šabana i Resulullahovu, alejhisselam, vezanost za taj blagoslovljeni mjesec.

Ovaj mjesec treba provesti pripremajući se za mjesec ramazana, čineći dobra djela kako bismo ih bili kadri još više činiti u mjesecu ramazanu. Naše vjerske dužnosti (također) mogli bi ovako postati dio navika.

3. Događaji u mjesecu šabanu

1) Lejlei-berat (Noć oprosta), petnaesta noć mjeseca šabana.

2) Kao Kibla, smjer okretanja u namazu, ponovo je uzeta Kaba u Mekki (nakon kratkovremenoga okretanja prema Bejtul-Makdisu u Jerusalemu). Ovo se desilo druge godine nakon Hidžre, petnaestoga šabana.

3) Post mjeseca ramazana učinjen je obvezatnim druge godine po Hidžri, 25. šabana.

 

4. Šta treba raditi u Noći oprosta (Lejlei-berat), 15. noći mjeseca šabana?

Kolikogod je to moguće, vrijeme treba provoditi u klanjanu nafila-namaza i učenju Kur’ana. Prenosi se da je Resulullah, alejhisselam, rekao hazreti Aiši: “U ovoj noći uči slijedeću dovu i poduči druge ovoj dovi jer je Džibril mene njome podučio:

Allahumme, inni e‘uzu bi aufike min ‘ikabike ve e‘uzu bi ridake min sehatike ve e‘uzu bike minke, subhaneke, la uhsi senaen ‘alejke, Ente kema esnejte ‘ala Nefsike.

(Allahu moj, utječem se oprostu Tvome od kazne Tvoje, i zadovoljstvu Tvome od gnjeva Tvoga, utječem se Tebi od Tebe. Slavljen si Ti. Nije Te moguće pohvaliti kako to treba. Ti si onakav kakvog si sam Sebe pohvalio.)

5. Vrline petnaeste noći mjeseca šabana

Allah uzvišeni spušta se na najbliže nebo i naročitu milost i oprost usmjerava ka onima koji se kaju i oprost traže. Za razliku od drugih noći, kada Se Allah spušta na najbliže nebo u toku zadnjega dijela noći, petnaeste noći mjeseca šabana, Allah, Uzvišeni, Se spušta na najbliže nebo odmah nakon zalaska Sunca.

6. Nesretne osobe

Iz hadisa se razumije da čak i ove Noći neke Allahove sluge neće dobiti Njegov oprost. To su:

1) Idolopoklonici

2) notorni alkoholičari

3) osobe neposlušne roditeljima

4) oni koji čine blud i ubice

5) oni koji kidaju rodbinske veze

6) oni koji raspiruju neprijateljstvo prema drugima

7) oni koji nose svoju odjeću ispod članaka iz oholosti

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *