Kur’an je, bez sumnje, Allahov govor

Kur’an je, bez sumnje, Allahov govor

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

Plemeniti Kur’an je Allahova knjiga i Njegov objavljeni govor. Allah, dž.š., potvrđuje ovu činjenicu kada kaže: “ Oni koji ne vjeruju u Kur’an, pošto im je objavljen… A on je, zaista, knjiga zaštićena, laž joj je strana, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i Hvale dostojnoga . “

Ovaj ajet dokazuje da je Kur’an riječ tj. govor Uzvišenog Allaha, koji je On objavio svom Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem

Ova činjenica podupire nekoliko logičnih i opipljivih dokaza uključujući sljedeće:

– Mnogobošci nisu uspjeli proizvesti niti jedan ajet, a kamoli jedno poglavlje (suru) ili cijelu knjigu nalik Kur’anu uprkos činjenici da su bili krajnje odlučni i izuzetno motivirani da se suprotstave i krivotvore Poslanikov poziv. Nadalje, moramo zapamtiti da su oni bili majstori arapskog jezika, na kojem je objavljen Kur’an. Svakako, ovo predstavlja definitivan dokaz da je Kur’an govor Allaha, Gospodara svjetova, a ne govor ljudi.

– Uzvišeni Allah nas je u Kur’anu obavijestio o mnogim stvarima, pojavama i događajima. Ono što je Uzvišeni unaprijed obznanio i najavio da će se dogoditi, zaista se tako i dogodilo, kao npr., poraz Perzijanaca nad Bizanticima u jednoj od njihovih bitaka. Uzvišeni Allah je najavio ovaj poraz rekavši da će Bizantinci poraziti Perzijance u roku od tri do devet godina i to se zapravo dogodilo, a nitko ne zna budućnost osim Uzvišenog. Ajeti koji govore o spomenutom događaju se iz siguran Er-Rum, 2.-4.: “ Bizantinci su pobijeđeni, u susjednoj zemlji, ali oni će, poslije svoga poraza, sigurno pobijediti, za nekoliko godina – i prije, i poslije, Allahova je odluka – i tada će se vjernici radovati. ..”

– Kur’an uključuje mnoge čudesne znanstvene činjenice koje su kasnije otkrivene tek četvrtog stoljeća. Na primjer, Kur’an nam je rekao o barijeri koja razdvaja slanu vodu od slatke vode, tj. dva mora od kojih je jedno slano, a drugo slatko i ne miješaju se.

Pustio je dva mora da se dodiruju,između njih je pregrada i ona se ne miješaju –pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! (Er-Rahman, 19.-21.)

Nakon otprilike četvrtog stoljeća, moderna nauka je potvrdila ovu znanstvenu činjenicu.

– Kada neko čita ili sluša Allahovu Knjigu, on ulazi u stanje mira i spokoja i svaku dušu osjeti razliku slušajući Božanski govor, za razliku od bilo kojeg drugog (ljudskog) govora ili spisa. za razliku od ljudskih govora ili spisa. Uzvišeni Allah kaže: “ Onaj koji vjeruje i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srce se doista, kad se Allah spomene, smiruju!’ ..” (Er-R’ad, 28.)

– Kur’an je također lijek, Allah Svemogući, kaže: ” Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima .. .” (El-Isra, 82)

Ovo je Kur’an, Allahov govor koji izaziva čovječanstvo i dokazuje njegovu nesposobnost da proizvede nešto što bi imalo bilo kakvog efekta i sličnosti sa njim, u pogledu svoje elokvencije, autentičnosti ili bilo čega drugog… Izazov još uvijek vrijedi, a nesposobnost čovječanstva da se suoči s tim izazovom ostaje i kao što je Allah Uzvišeni obećao, Kur’an je ostao (i ostao će sve do Sudnjeg dana) nepromijenjen. Tako će Kur’an ostati vječni argument Allaha, dž.š., protiv svih protivnika i nevjernika.

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *