Knjige o Poslaniku s.a.v.s

 

Poslanikova prica: Gospodaru, spasi, spasi!

Jedne prilike je znatiželjni učenik upitao svoga učitelja (šejha): ‘’Možeš li mi objasniti šta će Allah uraditi sa ljudima na Sudnjem danu?’’ Učitelj je odgovorio: ‘’Allah, dž.š., sakupit će sve ljude na Sudnjem danu na jednom mjestu, a Sunce će biti tek jednu milju iznad njihovih glava.’’ Učenik je upitao: ‘’A hoće li ljudi moći izdržati tu vrućinu?’’ Učitelj je odgovorio: ‘’To će biti težak dan u kojem će ljudi biti u znoju shodno svojim grijesima, odnosno dobrim djelima. Tako će nekima od njih znoj biti do članaka, nekima do koljena, nekima do pojasa, a nekima do grla, samo što se ne uguše u znoju.’’

 

‘’A hoće li ih odmah tada Allah ispitivati i obračunavati?’’, upitao je učenik. Učitelj je odgovorio: ‘’Ne, Sudnji dan ima više prizora, a jedan od njih je i stajanje koje će se oduljiti nevjernicima i grješnicima, a što se tiče odabranih Allahovih robova, njih će Allah staviti u Svoj hlad kada ne bude drugog hlada niti spasa. To stajanje bit će toliko mučno i nesnošljivo nevjernicima, da će pomisliti da je to najveća kazna, pa će moliti Allaha da ih oslobodi tog stanja pa makar Džehennem nastanili.’’ Učenik je onda upitao: ‘’A kako će se toga dana vjernici ponašati?’’ Učitelj je odgovorio: ‘’Oni će također željeti da se što prije oslobode tog teškog stanja, posebno kada im Allah otkrije Džennet i njegove ljepote, poželjet će da ga što prije nastane.’’

 

‘’Pa, šta će onda uraditi?’’, upitao je učenik, a učitelj mu je rekao: ‘’Vjernici će otići našem praocu Ademu, a.s., i zamoliti ga da se zauzima za njih kod Allaha da ih spasi dugog i neizvjesnog stajanja i da im otvori džennetske kapije. Adem, a.s., tada će im reći: ’Zar želite da zauzimanjem vašeg praoca uđete u Džennet, a zbog moga grijeha ste istjerani iz njega?!

 

Nisam ja taj koji bi se mogao za vas zauzimati kod Allaha. Idite kod Ibrahima, a.s., Allahovog prijatelja, možda će se on za vas zauzimati.’ Nakon toga oni će otići do Ibrahima, a.s., i reći će mu: ’O Allahov prijatelju, moli Allaha da nas uvede u Džennet!’ On će im reći: ’Ja nisam na tom uzvišenom stepenu da bih mogao ispuniti vaš zahtjev.’ Oni će mu onda kazati: ’Ali, ti si Allahov prijatelj, zar te Allah nije podigao na visoke stepene kada je objavio: ’I Allah je Ibrahima uzeo za prijatelja’?’

 

Odgovorit će im: ’Jeste, ali ja nisam razgovarao sa Allahom bez posrednika, već preko meleka Džibrila, već idite Musau, a.s., s kojim je Allah direktno razgovarao i kojeg je odabrao i počastio razgovorom i Objavom.’ Nakon toga otići će Musau, a.s., i tražiti da se zauzima kod Allaha za njih, spomenut će mu njegov visoki položaj kod Allaha, a on će im odgovoriti kao Adem i Ibrahim, a.s.: ‘Nisam ja na tom stepenu da bih se mogao zauzimati za vas, idite kod Isaa, a.s., sina Merjeminog, jer ako je Allah sa mnom razgovarao, Isa, a.s., je Njegova riječ koju je udahnuo Merjemi i duh od Njega.’

 

’’ Učenik je tada upitao učitelja: ‘’A šta znači ‘riječ od Njega’ i ’duh od Njega’?’’ Učitelj je odgovorio: ‘’Sintagma ’riječ Njegova’ znači da ga je Allah stvorio bez biološkog oca, pomoću riječi ‘budi’, a sintagma ‘duh od Njega’, znači da mu je Allah udahnuo dušu i život u utrobi njegove majke Merjem, a.s., bez prethodne oplodnje koja se dešava prilikom intimnog odnosa muškarca i žene, zatim, Allah mu je omogućio da progovori kao novorođenče i da liječi gubavce i oživljava mrtve. Međutim, kada dođu kod Isaa, a.s., on će im reći: ’Nisam ja na tom stepenu da se mogu zauzimati za vas, već idite Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, on je vlasnik šefata kojim ga je Allah počastio i Allah će njegov šefat primiti.

 

On je onaj s kojim je Allah razgovarao na najvišim nebeskim visinama prilikom njegovog Miradža i na većem stepenu je od ostalih poslanika.’ Zatim će otići kod Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a on će im reći: ‘Ja sam taj koji će se zauzimati za vas, ja sam time odlikovan!’ Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otići će ispod Allahovog Arša i učinit sedždu i zahvaljivat će Allahu kako do tada nikada nije zahvaljivao, pa će mu Allah reći: ‘Ustani, Muhammede, zauzimaj se i tvoje zauzimanje bit će primljeno, traži i dat će ti se, uputi dovu i ona će biti uslišana!’ Onda će Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podići glavu i Allah će dozvoliti ljudima da pređu preko Sirat-ćuprije prema Džennetu.’’

 

Tada je učenik upitao: ‘’A šta je to Sirat-ćuprija?’’ Učitelj je odgovorio: ‘’To je most koji će biti postavljen iznad Džehennema, a koji će voditi u Džennet. Oni čija dobra djela prevagnu nad lošima preći će bez problema na drugu stranu, a oni kod kojih loša djela prevagnu past će u džehennemsku provaliju.’’ ‘’A kako će to ljudi prelaziti preko Sirat-ćuprije?’’, upitao je učenik.

 

Učitelj je odgovorio: ‘’Kada se postavi Sirat-ćuprija, na njenoj desnoj strani bit će emanet, a na lijevoj rodbinska veza, i onaj ko bude ispunjavao emanete koji su mu povjereni, ko bude čuvao svoj jezik, očistio svoje srce, izvršavao naređeno, klonio se zabrana i bude činio dobro ljudima, i ko bude čuvao rodbinske veze, on će preći preko ćuprije i ući će u Džennet.

 

Dakle, prelazak i njegova brzina, zavisit će od dobrih djela, tako će neki ljudi prelaziti preko ćuprije poput munje, neki poput vjetra, neki poput ptice, a neki će opet, zbog malo dobrih djela, preći ćupriju pužući. Što se tiče Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, on će tada stajati na Sirat-ćupriji i molit će Allaha za spas svoga ummeta i njegova dova, kao i svih poslanika, bit će: ‘Gospodaru, spasi, spasi!’ A što se tiče nevjernika, oni će naglavačke biti bačeni u Džehennem i u njemu će vječno ostati.

 

Gospodaru naš, molimo Te da nas Svojom milošću uvedeš u Džennet, i da nam omogućiš da radimo sve ono što će nas njemu približiti, i da nas spasiš Džehennema i omogućiš da radimo djela koja će nas od njega potpuno udaljiti.’’(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Podijeli sa drugima i zbog sevapa!

 

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *