KAKO se daje ZEKAT na STOKU? Odgovor na pitanje

Zekat na stoku

Lekcija o zekatu 11

Kako se daje zekat na stoku?

Da bi obaveza izdvajanja zekata na stoku stupila na snagu potrebno je da se radi o onoj koja je više od pola godine na ispaši, da se sama hrani i da se ne koristi za rad.

Na sitnu stoku, ovce i koze, zekat se izdvaja na sljedeći način.

Onaj ko posjeduje 1-39 ovaca ili koza oslobođen je davanja zekata, a kada broj dostigne 40-120 izdvaja 1 ovcu.

Od 121-200 izdvajaju se 2 ovce.

Od 201-399 izdvajaju se 3 ovce.

Od 400-499 izdvajaju se 4 ovce, a potom će se za svako povećanje za stotinu povećavati još po jedna ovca na ime zekata koji se izdvaja.

Kod krupne stoke (krave, bivolice) prvi nisab je 30, što znači da oni koji posjeduju manje oslobođeni su zekata.

Od 30-39 izdvaja se 1 grlo od jedne godine,

od 40-59 1 grlo od dvije godine,

od 60-69 izdvajaju se 2 grla od jedne godine,

od 70-79 izdvajaju se dva grla (1 od jedne godine i 1 od dvije godine),

iz čega se zaključuje da se na broj stoke od 30 dodaje po 1 grlo od jedne, a za povećanje od 40 po 1 grlo od dvije godine.

Onaj ko ne posjeduje nisab u pojedinačnoj vrsti stoke neće ih sabirati u pogledu izdvajanja zekata, kao što je slučaj kod zlata, srebra i novca, jer se u ovom slučaju radi o različitim vrstama imetka.

Što se tiče stoke koja se stalno ili tokom većeg dijela godine hrani od strane vlasnika (farme) na nju se ne izdvaja zekat, ali će se zekat izdvojiti na dobit od njenog uzgoja, bilo da je riječ o prodaji stoke ili o prodaji dobijenog mlijeka.

U svim ovim slučajevima izdvojit će se 2,5% od dobiti.

Fetva-i-emin.

 

NAJBOLJA SADAKA JE SADAKA U RAMAZANU  – UDJELITE SADAKU ZA IZGRADNJU NAŠE PRVE DŽAMIJE PREKO FORME ISPOD (Možete je prevesti na bosanki klikom u lijevom uglu sajta)

 

 

 

 

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *