Kako klanjati nafilu u noći Lejletul-kadr?

Kako klanjati nafilu u noći Lejletul-kadr?

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

PITANJE: Selam alejkum! Čitao sam pitanja vezana za noć Lejletul-kadr i ibadete koje u njoj treba činiti, pa zamolio bih vas da mi odgovorite kako se klanja nafila-namaz u noći Lejletul-kadr, koliko rekata, koje dove da se uče? Jednom riječju, ako možete malo detaljnije opisati cijeli nafila-namaz za ovu noć.

ODGOVOR: Alejkumus-selam! Nafila namaz, tj. noćni namaz koji se klanja u noći LEJLETUL-KADRA se ni po čemu se ne razlikuje od običnog noćnog namaza koji se klanja u noćima mimo lejletul-kadra. To jest, klanja se kao što se klanja svaki KIJAMUL-LEJL (noćni namaz): dva po dva rekata koliko želimo a onda završimo sa jednim ili tri ili pet rekata vitr namaz. Nije prenešeno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je klanjao noćni namaz u noćima lejletul-kadra drugačije od ostalih noći.

U hadisu koji je muttefekun alejhi, tj. bilježe ga Buharija i Muslim, došlo je da je neki čovjek pitao Poslanika, sallallahu laejhi ve sellem, kako se klanja noćni namaz, pa je odgovorio: “ Dva po dva, a kada se uplašiš da će nastupiti vrijeme sabah namaza klanjaj vitre jedan rekat“. Takođe, prenosi Aiša, radijallahu anha, da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ni u ramazanu niti van njega nije klanjao više od 11 rekata, klanjao bi četiri ne pitaj o njihovoj dužini niti ljepoti, pa bi klanjao još četiri ne pitaj o njihovoj dužini i ljepoti”. (Buharija 1147 i Muslim 738) Međutim, došlo je u rivajetu kod Buharije (1164) od Aiše, radijalahu anha, da je nekad klanjao 13 rekata, također se ovo prenosi u vjerodostojnim predajama od Ibn ‘Abbase (Buharija 117) i Zejda ibna. El-Džuhenija (Muslim 765), radijallahu anhum.

Od posebnih dova koje je mustehab učiti u noći lejletul-kadra su riječi “ Allahumme inneke ‘afuvvun tuhibbul-afve f’afu ‘anni ” jer se prenosi da je Aiša, radijallahu anha, pitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta da uči i dovi u noći lejletul-kadra, pa joj je odgovorio da uči gore spomenutut dovu. (Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed, vjerodostojnim ga je ocijenio Hakim i Albani)

A ono što neki prenose da u noći lejletul-kadra treba klanjati toliko i toliko rekata i na savakom rekatu učiti određene sure, i tome slično, to nema nikakvog osnova u Šerijatu, to su čiste novotarije koje nije dozvoljeno slijediti zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “ Čuvajte se novotarija (novina u vjeri), jer je svaka novotarija dalalet ”. (Ebu Davud 4607 i Tirmizi 2676, a vjerodostojnim ga ocjenom Ibn Redžeb) Ve billahi tevfik.

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *