Kako da postupam sa svojim roditeljima koji su daleko od vjere? (VIDEO)

Kako da postupam sa svojim roditeljima koji su daleko od vjere?

 

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

PROBLEM:Odrasla sam u komunističkoj porodici, moji roditelji nisu klanjali, nisu se molili Gospodaru, pritom nisu bili zainteresirani za moj odgoj (ili odgoj moje braće i moje sestre). To je sve onako teklo – “kako god”. Nikad nam nisu ukazivali na naše oblačenje, slušanje muzike, na klanjanje namaza i mnoge druge stvari koje tek sada uviđam, kada sam odrastao.

 

Zahvaljujući Allahu, dž.š., i Njegovoj milosti, On nije dopustio da zaboravim na Njega. Moja majka je udaljena daleko od naše vjere i ljuti se kada joj ukažem na neke stvari (koje su islamom propisane), ne priča sa mnom, okrene glavu od mene i ne ponaša se lijepo prema meni. Je li musliman treba da trpi i prešuti nepravdu? Je li roditelju dozvoljeno da čini nepravdu i nasilje nad djecom samo zato što je roditelj, a dijete mora da trpi? kako jedna majka može,

 

SAVJET: Uvažena i cijenjena sestro, da bi odgovor na vaše pitanje bio potpun, trebalo bi doista da se dotaknemo mnogih pitanja, a ja ću ovom prilikom spomenuti nekoliko, onih koja su, po meni, najbitnija.

 

Prvo, nikada ne smijete, bez obzira što su roditelji zakazali vaš odgoj i vašem pravilnom usmjeravanju ka vjeri, zaboravite na prava vaše majke prema vama. Ne sumnjam da su vam poznate riječi Uzvišenog Allaha: “ Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali! “’ (El-Isra, 23/24)

 

Drugo, sami ste spomenuli činjenicu da su vaši roditelji mnogo zakazivali u vašem vjerskom odgoju, što je veliki pokazatelj stanja vaših roditelja. Vi u svom ophođenju sa njima i njihovom pozivanju to ne smijete nikako zanemariti.

 

Veoma je bitno da poredate prioritete po njihovoj bitnosti. Neminovno je da će dolaziti do raznih pitanja zašto vi praktikujete određene stvari, zašto od društva u kojem živite odskačete ponašanjem, izgledom, ali vi morate u svemu tome postupiti mudro i ne dopustiti da im date zalogaj od kojeg će se udaviti, ili da im govorite stvari koje oni nisu u stanju da razumiju.

 

Treće, sve spomenuto ne daje za pravo roditeljima da nanese nepravdu svojoj djeci, ili da proklinju svoju djecu. Nepravda je nepravda bez obzira na koga dolazila, i islam je ne toleriše ni u kojem obliku.

 

Smatram da je veoma bitno, da kada ambijent bude odgovarajući, svojoj majci pojasnite da je veoma opasno da proklinje djecu, jer se veoma može desiti da dova roditelji protiv djeteta bude uslišana, a da nakon toga sama bude žalila zbog svojih postupaka. S druge strane, ako dijete sigurno zna da nije uzrokovalo nešto zbog čega ne zaslužuje da ga roditelju kunu, ne treba da se boji takvog postupka.

A Allah najbolje zna.

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *