Izbor hadisa koje prenose Buhari i Muslim

Izbor hadisa koje prenose Buhari i Muslim

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

1. Ko bude imao četiri osobine, bit ce potpuni munafik, a ko bude imao neku od njih, imat će osobinu munafika, sve dok je ne napusti:
– da iznevjeri kada mu nešto bude povjereno,
– da laže kada govori,
– da prekrši kada se obaveže, i
– da pretjera i odstupi od istine kada se spori.

2. Namaz u džematu je bolji od onoga koji čovjek klanja u kući ili trgovini dvadeset i pet deredža. Jer, kada se neko od vas lijepo abdesti i dođe u džamiju isključivo radi namaza, za svaki korak koji kroči Allah mu podigne deredžu, a skine grijeh, sve dok ne uđe u džamiju. A kad ude u džamiju računa se da je u namazu sve dok se radi namaza zadrži, a meleki mole za njega sve dok je na mjestu na kome klanja :”Bože, oprosti mu! Bože, smiluj mu se!”, sve dok ne izgubi abdest.

3.Šta mislite, kada bi pred vratima nekoga od vas bila rijeka, pa se on u njoj kupao pet puta na dan, da li bi na njemu ostalo prljavštine?
Rekoše: “Ne bi ostalo prljavštine”.
– Tome je slično pet dnevnih namaza, njima Allah briše grijehe!

4. Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša – ili: Tako mi Onoga osim kog nema boga – koji god čovjek bude imao deve, goveda ili brave za koje ne bude izvršavao obaveze (davao zekat), na Sudnjem danu će biti dovedene najveće i najdeblje kakve su bile. Gazit će ga papcima i bosti rogovima. Kada prođe zadnja, vratit će se prva, sve dok ne bude presuđeno među ljudima.

5. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne uznemirava komšiju. Postupajte dobro sa ženama, jer su one stvorene od rebra, a zakrivljeni dio rebra je onaj gornji. Ako ga pokušaš ispraviti prebit ćeš ga, a ako ga ostaviš i dalje će biti krivo. Zato sa njima dobro postupajte.

6.Bio sam kao dijete u štićeništvu Božijeg poslanika s.a.w.s. Ruka mi je letjela po zdjeli, pa mi je Božiji poslanik s.a.w.s. rekao: “Dječače! Spomeni Allaha, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe!” Nakon toga sam uvijek tako jeo.

7. Poslanik s.a.w.s je rekao: “Uzvišeni Allah veli: “Ja sam onakav kakvim me smatra moj rob i sa njim sam kada Me spomene. Ako me spomene u sebi, spomenem ga u sebi, ako Me spomene u društvu, spomenem ga u boljem. Ako mi se primakne pedalj, primaknem mu se aršin, ako mi se primakne aršin, primaknem mu se hvat, ako mi dođe idući, dolazim mu hrleći”.

8. Kada musliman izdržava svoju porodicu, čineci to u ime Allaha i tražeći od Njega nagradu za to, to će mu biti sadaka.

9. Ko udijeli na lijep (halal) način stečenu vrijednost jedne hurme – a Allahu se uzdiže samo ono što je lijepo i dobro – Allah je prima svojom desnicom, potom je uzgaja njenom vlasniku kao što neko od vas uzgaja ždrijebe, sve dok ne bude poput brda.

10. Kada žena udijeli s mjerom od namirnica iz kuće imat će nagradu za ono što je udijelila, a muž nagradu za ono što je stekao. Isto je i sa rizničarem, niko od njih ne umanjuje nagradu drugoga.

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *