Iskrenost srca..

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

Iskrenost je jedan od najvažnijih ibadeta srca. Naprotiv, iskrenost je uvjet za ispravnost ibadeta i njegova srž, osnova, kao i razlog postizanja velike nagrade.

Iskrenost je da se svojim djelom namjerava samo Allahovo lice, Njegovo zadovoljstvo, Njegova nagrada na drugom svijetu, te nenamjeravanje nikakve dunjalučke nagrade, hvala ljudima, položaj i sl.

Od najbitnijih razloga zbog kojih moramo povesti računa o iskrenosti naših srca jesu i sljedeći:

Iskrenost je uvjet ispravnosti i primanja ibadeta, tako da ona osoba koja ne bude iskrena u svome ibadetu, svoja djela ne bude činila samo radi Allaha, njeno djelo Uzvišeni neće primiti. U hadisu kudsijj Uzvišeni Allah kaže: “Ja nemam potrebe da Mi se čini širk (neko pripisuje u ibadetu), pa ko učini neko djelo iu tom djelu Mi nekoga pridruži, Ja ostavljam i njega i njegovo djelo.” U citatu: “Ja sam čist od njega.” (Musliman, br. 2985)

Onaj koji donosi koristi i otklanja štetu je Uzvišeni Allah, pa kako da ljudi u svojim djelima nekog drugog namjeravaju tražiti korist od njega?! Uzvišeni Allah prejasno kaže: “Zar da pored Allaha uzimaju zagovornike?! Reci: ‘Pa zar čak i ako oni ništa u vlasti nemaju, niti razuma imaju?!’” (Ez-Zumer, 43)

Nagrada, sevab biva shodno iskrenosti srca, namjere i svakom pripada samo ono što naumi. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Uistinu, sva djela se vrednuju prema namjeri i svakom čovjeku pripada samo ono što je naumio!” (El-Buhari i Muslim)
Ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo svojim djelima, On Svevišnji će učiniti da i ljudi budu zadovoljni njime, dočim, ko bude tražio zadovoljstvo ljudi srdeći Uzvišenog Allaha, Allah će na njega biti srdit, i učinit će da se i ljudi rasrde na njega.
Iskrenost srca otklanja sumnje i nejasnoće, te onemogućava put šejtanu do srca. Uzvišeni Allah spominje nam riječi šejtana: “Rekao je: ‘Tako mi Tvoga ponosa, sve ću ih zavesti, osim onih Tvojih robova koji budu iskreni!’” (Sad, 82-83)

Uzvišeni Allah udaljava Svoje iskrene robove od grijeha, štiti ih i čuva od zla svake vrste. Kaže Svevišnji u kazivanju o Jusufu: “Eto tako smo mi od njega otklonili zlo i razvrat, jer je on uistinu bio od Naših iskrenih robova!” (Jusuf, 24)
Iskrenost je razlog opraštanja grijeha. U poznatom hadisu kudsijj Uzvišeni Allah kaže: “O sine Ademov, kada bi Me sreo sa Zemljom punog grijeha, ne čineći Mi širka niučemu, Ja bih te sreo sa Zemljom punom oprosta.” (Et-Tirmizi, br. 3540. Šejh Albani ocenjuje je hadis dobrim.)
_______________________

Iskrenost srca posebno dolazi do izražaja u ramazanu dok se posti. Vjernik ustaje pred zoru, sehuri i donosi čvrstu odluku da će se od zore do zalaska Sunca sustegnuti svega što kvari post, i sve to iz ibadeta Allaha, kako bi zadobio Njegovu blizinu i Njegovo zadovoljstvo. Zatim takav doista i biva tokom dana, i za takvo njegovo stanje zna jedino Uzvišeni Allah.

On Uzvišeni kaže u hadisu kudsijj: “ Svako djelo koje učini sin Ademov pripada njemu. Svako dobro djelo se vrjednoje deset do sedam stotina puta! Osim posta, on je doista Moj i Ja za Njega nagrađujem. On (postač) ostavlja svoju hranu, piće i prohtjeve radi mene .” (El-Buhari) Pogledaj kako kaže Uzvišeni ‘min edžli’ – radi Mene. Zato Uzvišeni Allah za post posebno nagrađuje.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “ Ko bude postovao vjerujući i očekujem nagradu, biće mu oprošteni prethodni grijesi. Ko ramazan se pokazao u noćnom namazu vjerujući i očekujući nagradu, biće mu oprošteni prethodni grijesi .” (El-Buhari i Muslim)

Pogledaj kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oprost grijeha uslovio imanom-vjerovanjem i očekivanjem nagrade.

Šta znači riječi “ vjerujući i očekujući nagradu ”? Riječi “ vjerujući ” znače da vjernik posti i klanja vjerujući da mu je Uzvišeni Allah propisao i naredio. Riječi “ očekuju nagradu ” imaju značenje da vjernik donosi čvrstu odluku da svoje djelo čini samo radi Allaha kako bi od Njega dobio nagradu.

Uzvišenog Allaha molim da nam podari iskrenost u svim našim djelima, da sva djela činimo samo radi Njegova plemenita lica.

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *