FATIHU učimo na svakom NAMAZU a da li SI ZNAO šta DRAGI ALLAH nama ODGOVARA nakon SVAKOG AJETA kada mi UČIMO OVU PLEMENITU SURU

U ime Allaha Milostivog Samilosnog.

Došao nam je najljepši gost MUBAREK RAMAZAN –  hvala Allahu Voljenome što smo uspjeli da dočekamo još jedan divni mubarek mjesec.

Ovaj mjesec je prilika da popravimo naše stanje i stanje svoje duše InshAllah. Jedan od načina kako možemo popraviti svoju trenutnu situaciju i podstaći rast i razvoj svoje ličnosti jeste napredak i razmišljanje tokom obavljanja namaza. 

Namaz bi trebali obavljati pet puta dnevno, ali ono što je važno jeste način na koji ćemo izvršiti ovu plemenitu dužnost koju nam je naredio naš Uzvišeni Gospodar. 

Ramazan Mubarek je odlična prilika da sebi obećamo da ćemo namaze obavljati skrušeno, i da čemo učiti Kur’an polako, smisleno i smireno. 

Da bi namaz bio lijepši i potpuniji, trebamo polako klanjati i razmišljati o ajetima i rečenicama koje izgovaramo. 

Fatiha je Sura koja se uči na svakom namazu, ona je toliko važna da ima vrijednost kao cijeli Kur’an, zove se i Lječnica i majka Kur’ana.

Ona je naš svakodnevni razgovor sa našim Plemenitim Gospodarom, zato je važno da ovu veličanstvenu Suru učimo polako, a sada čemo naučiti šta Voljeni Bog nama odgovara nakon svakog ajeta koj proučimo.

U hadisi-kudsiju stoji:

“Ja sam razdijelio namaz izmedu Sebe i Moga roba, tako da polovica pripada jednom, a polovica drugom, robu, i kada on moli govoreći:

El-Hamdu lillahi Rabbi’l-‘alemin, tada Ja kažem: Moj rob Mi zahvaljuje

Kada kaže: Er-Rahmani’r-Rahim, Ja kažem: ‘Moj rob Me hvali

Kada kaže: Maliki jewmi’d-din, Ja kažem: Moj rob Me veliča!’ ili: Moj rob se
Meni povjerava!’

Kada kaže: Ijjake na’budu we ijjake neste’in, Ja kažem: “Ovo je između Mene i Moga roba, a robu pripada ono što traži!”

A kad kaže: Ihdine’s-sirata’l-mustekim, siratallezine en’amte ‘alejhim gajri’l – magdubi ‘alejhim wele’d-dallin, Ja kažem: “Ovo je Moga roba njemu
pripada ono što traži”

(Ebu Davud od Ebu Hurejrea)

Sada kada smo naučili šta Voljeni Allah odgovara kada mi učimo ovu plameniti suru, imamo motivaciju više da je učimo polako i sa razumjevanjem.

Dok smo u namazu polako izgovorajamo ajete i razmišljamo o tome kako nam Plemeniti Allah odgovara, tako ćemo InshAllah osjetiti veću slast tokom obavljanja molitve, i nećemo InshAllah žuriti.

Da vas Allah nagradi za vaš trud.

Amin.

ISKORISTITE OVAJ MUBAREK MJESEC ZA TRAJNU SADAKU – UDJELITE NEKOLIKO EURA ZA IZGRADNJU PRVE DŽAMIJE U NAŠEM MJESTU NAKON 630 GODINA

 

 

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *