Da li si svjestan vrijednosti sadake ?

Da li si svjestan vrijednosti sadake ?

Podijeli sa drugima i zbog sevapa:

Spominje se da je Lejs ibn Sa’d bio vrlo uspješan trgovac medom. Jednog dana, stigao mu je brod pun bačvi u kojima je bio med. Saznavši za to, jedna starica je došla sa malom posudom i rekla mu: ”Molim te, napuni mi ovu posudu medom.” Lejs je to odbio, a starica se praznih ruku vratila svojoj kući.

Nakon toga, Lejs je naredio jednom svom radniku da potraži adresu one starice i da joj odnese punu bačvu meda. Radnik se začudio njegovom postupku, pa mu je rekao: ”Starica je zamolila da joj napuniš malu zdjelu medom i ti si to odbio, a sada joj šalješ punu bačvu meda.” Na to mu je Lejs rekao: ”Ona je tražila srazmjerno svojim mogućnostima (potrebama), a ja dajem srazmjerno mojim mogućnostima. Kada bi onaj ko udjeljuje sadaku, uistinu, znao i bio svjestan da sadaka prije dođe do Allaha, nego do ruke siromaha, užitak onoga koji daje bi mnogo veći od užitka onoga koji prima sadaku.”

Jeste li znali za sljedeće vrijednosti sadake:

Sadaka je jedna od džennetskih kapija;

Sadaka je jedno od najboljih dobrih djela, a najbolja sadaka je sačuvati gladnoga;

Na Sudnjem danu, sada će zaštititi ono što je udjeljivao i udaljit će ga od džehennemske vatre;

Sadaka gasi srdžbu našeg Gospodara, Allaha dž.š., i vručinu u kaburu;

Sadaka je najbolja i najkorisnija stvar koja se može pokloniti u korist naših umrlih;

Sadaka znači čišćenje duše i mnogostruko povećanje naših sevaba i dobrih djela;

Sadaka je uzrok sreće i zadovoljstva na dunjaluku i svjetla na licu onoga ko udjeljuje sadaku, na Sudnjem danu;

Sadaka je zaštita i sigurnost na Danu najvećeg straha i ona odagnava tugu za onim što je prošlo;

Sadaka je uzrok opraštanja i brisanja grijeha;

Sadaka je jedan od nagovještaja dobrog i sretnog završetka dunjalučkog života i razlog dove meleka za onoga ko udjeljuje sadaku;

Onaj ko mnogo udjeljuje sadaku ubraja se među najbolje ljude i sevab od sadake imat će svi oni koji su u njoj učestvovali;

Onome ko udjeljuje sadaku obećano je veliko dobro i neizmjerna nagrada;

Udjeljivanje sadake je osobina bogobojaznih i uzrok da te ljudi zavole;

Sadaka je znak velikodušnosti, plemenitosti i darežljivosti;

Sadaka je uzrok uslišavanja dove i otklanjanja nevolje;

Sadaka spriječava nedače i zatvara sedamdeset vrata zla i nesreće na ovom svijetu;

Sadaka je uzrok povećanja imena i pobjede;

Sadaka je lijek i ozdravljenje;

Sadaka je zaštita od požara, utapanja, krađa i lošeg završetka dunjalučkog života;

Nagrada i sevab od sadake zagarantovani su, pa makar se ona odnosila na životinje.

(NUR SVJETLOST ISLAMA SAJT)

Empfohlene Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *