Kako se klanja Bajram-namaz

S obzirom da se bajram-namaz klanja dvaput godišnje prisjetimo se načina klanjanja

Nijet glasi: Nevejtu en usallije lillahi te’ala salate ‘idil-fitri edaen mustakbilel-kibleti, iktedejtu bihaze-l-imami: Allahu ekber! (Kod Kurban-bajrama se umjesto’idil-fitri kaže ‘idil-‘adha). Prouči se Subhaneke i nakon toga se donesu tri tekbira izgovarajući: Allahu ekber. Nakon tekbira imam uči Fatihu i suru (odlomak iz Kur’ana) i obave se ostali dijelovi namaza sve do drugog rekata. Na drugom rekatu imam uči Fatihu i suru te donese opet tri tekbira izgovarajući: Allahu ekber. Sa četvrtim tekbirom imam se pregiba – ide na ruk’u, a džematlije ga prate.

NAŠI BAJRAMSKI ADABI

Nakon predaje selama mujezin ne uči “Allahume enteselamu ve minke-s-selam“, već uči tekbire, a džematlije za njim naglas ponavljaju: “Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd“

Tekbiri se uče dok se imam iz mihraba ne popne na minber i okrene narodu. Kada počne hutba donose se tri tekbira u toku hutbe, ali imam će ih početi tako da mujezin i džematlije trebaju samo pratiti imama i nastaviti kada ovaj počne.

Kada se završi hutba opet se uče tekbiri dok imam silazi i dođe ponovo u mihrab. Kada sjedne i okrene se narodu mujezin kaže naglas: “Allahumme entesselamu ve minke sselam, tebarekte jazel dželali vel ikram.“

Nakon toga mujezin uči zikr poslije namaza i ajetu-l-kursijju, ali sve naglas.

Alā resūlina salavāt.

Subhānallāhi vel–hamdulillāhi ve lā ilāhe illellāhu vallāhu ekber. Ve lā havle ve lā kuvvete illā billāhil-alijjil-azīm.

Eūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

Allahu lā illāhe illā Huvel-hajjul-kajjūm. Lā tehuzuhū sinetun ve lā nevm. Lehū ma fis-semāvāti ve mā fil-erd. Men zellezī ješfe’u indehū illā bi-iznih. J‚alemu mā bejne ejdīhim ve mā halfehum, ve lā jahītūne bi šej’in min ilmihī illā bimā šāe. Vesi’a kursijjuhus-semāvāti vel-erda, ve lā jeūduhū hifzuhumā ve huvel-alijjul-azīm.

Nakon Kursijje nema tespiha, već mujezin odmah kaže: “Ve ma erselnake illa rahmetelill alemin“ ili drugi ajet prouči čime označava učenje dove.

Imam uči dovu i nakon potiranja lica mujezin kaže: “Vel hamdulillahi rabil alemin. El-Fatiha!“

Nakon toga čestita se Bajram. Nema utvrđenog načina kako se čestita ali je zabilježeno u islamskoj tradiciji da se prouči dova kome se čestita: “Tekabbelallahu minna ve minkum”, kojom se moli Allah da se prime ibadeti ramazana i Bajram ili ”Gaferallahu lena ve lekum”  – da nam Allah oprosti i smiluje se. Kod nas je ustaljeno čestitanje Bajram šerif mubarek olsun ili Bajram mubarekullah.